0

У мене виник спір із подругою про те, як правильно писати 'Будь ласка' чи ' будь-ласка'? Допоможіть вирішити спір.

1
  • 1
    -1: будь ласка, наступним разом здійсніть спроби самостійно знайти відповідь, у тому числі, шукайте наявні запитання на цьому сайті. Більше подробиць тут: How to Ask і тут: faq Commented Nov 21, 2018 at 19:39

1 Answer 1

4

Мова- ДНК нації

enter image description here

СУМ-20

◇ Будь ла́ска (ласка́вий, рідше ласка́в) <Бу́дьте ласка́ві> див. бу́ти; Запобіга́ти (рідше запопада́ти) ла́ски див. запобіга́ти; Здава́тися / зда́тися на ла́ску див. здава́тися1; Зроби́ (зробі́ть, май, ма́йте) ми́лість (ла́ску) див. зроби́ти; (2) Коли́ [б] (мо́же) твоя́ (ва́ша) ла́ска (рідко ми́лість) – уживається при ввічливому вираженні прохання.

(37) Будь ла́ска (ласка́вий, рідше ласка́в) <Бу́дьте ласка́ві>: а) усталена форма чемного звертання при проханні, запрошенні, пропозиції і т. ін.; прошу

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.