1

Мова - ДНК нації

enter image description here

Також на OnlineCorrector вираз "впадати в дитинство" замінити на "дитиніти".

В СУМ-20 слово "дитиніти" з позначкою розмовне. Який не розмовний відповідник до словосполучення "впадати в дитинство"?

1
  • Чи не є сам вираз "впадати в дитинство" (чи будь-який його відповідник) розмовним? Це - не діагноз, не хвороба... Це - чиєсь судження, яке хтось може виказати в розмові. Дуже "розмовна річ", як на мене.
    – Enguroo
    Nov 21, 2018 at 23:36

1 Answer 1

1

На тому ж самому сайті Мова ДНК нації даються варіанти:

здитинюватися, здитинитися; на дитячий розум зійти (перейти); змалитися до дитини, (іноді) вистаріти розум.

Такі ж варіанти перекладу можна знайти і в Російсько-українському словнику сталих виразів.

Крім того, слово "дитинитися" (те саме, що й "дитиніти") може мати значення: "Поводитися як дитина; пустувати".

В цьому випадку нам допоможе Словник синонімів, який пропонує такі варіанти:

ПУСТУВА́ТИ (перев. про дітей - розважаючись, бавитися, гратися), БА́ЛУВАТИСЯ, ЗАБАВЛЯ́ТИСЯ, БЕШКЕТУВА́ТИ, ЖИРУВА́ТИ + ще розмовні та діалектні варіанти - ДИТИ́НИТИСЯ, ДИТИНІ́ТИ, КАЗИ́ТИСЯ, ДУРІТИ, ШАЛІ́ТИ, ГАРЮВА́ТИ, ТЛУМИ́ТИСЯ, ЗБИТКУВА́ТИ, ГАЙДАБУ́РИТИ, ВЕСЕЛИТИСЯ, ГРАТИСЯ.

Також, гадаю, що можна використати також той же вислів із СУМу "поводитися як дитина".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.