0

WAGs (wives and girlfriends) - абревіатура, яка є скорочення словосполучення "дівчат та дружин відомих людей (а не лише спортсменів, як про це пише на Вікіпедії)". Жодний із відомих онлайн перекладачів не може дати адекватного перекладу цієї абревіатури.

Як же її краще перекласти? ДІД (дівчата і дружини) чи ДТД (дівчата та дружини)? Чи може цю абревіатуру взагалі неможливо перекласти і варто її просто пояснити?

1 Answer 1

2

ДІД або ДТД не буде зрозуміло тим, заради кого Ви робите переклад. Ці абревіатури не вживаються в українській мові, тому краще уникайте їх. Або будьте впевнені, що читачі (якщо це для тексту) знають, про що іде мова. Наприклад:

Вважається, що вперше абревіатура ДТД (дівчата та дружини) була використана у 2002 році.

ДІД звучить досить комічно...

Проте необов'язково навіть викорістовувати абревіатури. Дивіться, що роблять в деяких інших мовах: Spielerfrau (німецька), Maria-chuteira (португальська).

Тож я вважаю, що краще значення просто пояснити. Так буде зрозуміліше.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.