6

Як правильніше і чи є взагалі різниця між

 1. Поміняти місцями А з Б
 2. Поміняти місцями А та Б

Тобто використовувати з чи та?

 • Мені здається, тут можна обидва варіанти. Як «чим відрізняються А та Б» та «чим відрізняється А від Б». Але обґрунтувати ніяк не можу. – Sasha Nov 17 '18 at 16:22
 • @Sasha, коли ми вже навчимося (а також навчимо наших модераторів) не робити напів-відповідей у коментарях? Два роки, сотні власних відпорвіде, тисячі вдячних читачів, майже 20к репутації, а віз і нині там… Коментарі існують лише з єдиною метою: уточнення/покращення запитання/відповіді, під яким вони написані. І все. Усі інші коментарі мають бути видалені. – bytebuster Jan 19 '19 at 2:17
 • @bytebuster, ми ж уже обговорювали це. Ви багато разів висловлювали свою позицію, я багато разів висловлював свою, я сподівався, що ми обидва зрозуміли, що маємо різні погляди на це. Якщо коротко: (1) я не вважаю напіввідповіді в коментарях чимось поганим; (2) я вважаю, що цей мій комментар не заслуговує бути названим навіть напіввідповіддю. – Sasha Jan 19 '19 at 11:31
 • @Sasha Думаю, що суть у тому, що не потрібно вказувати здогади, бо це лише здогади. – user1677 Mar 7 at 11:20
1

Як правильніше і чи є взагалі різниця між з та та?

Спробуємо для початку розібрати: що таке з та що таке та?

З - це прийменник, який використовують для вказування зв'язку з напрямком.

Наприклад, я йду з тобою. Де з вказує на зв'язок. Тобто я зв'язаний з тобою в дії йду, а не навпаки.

Та - це сполучник, який у випадку а та б виконує роль і та створює перелік літер.


Я особисто використовую та для створення пари, тобто перелік лише з двох складових. Якщо ж перелік з більшою кількістю складових, то використовую і.


Отже, по суті обидва вирази не вказують точно на те, який результат вимагають. Обидва вирази не повні. Можна лише гадати:

 1. а з б
  • де основою є а, і можна подумати, що потрібно замінити а на б;
  • де основою є а, але потрібно замінити а з б на щось, що не вказано;
 2. а та б
  • де потрібно заміни а та б між собою;
  • де потрібно замінити а та б на щось, що не вказано.

Тобто використовувати з чи та?

Не можливо відповісти на це запитання, коли вирази не повні. А здогади приводять до кількох результатів. Потрібно зрозуміліше пояснити бажаний результат.


Подібні речі потрібно вирішувати програмістам (та й не лише програмістам) щодня під час ознайомлення з текстами завдань.

| improve this answer | |
 • Мені здається ви зовсім відхилились від запитання, я зовсім не бачу аналізу фрази поміняти місцями ... Тобто, я йду з тобою і замінити на - це інше. Можна і ці фрази теж розглянути, але питання саме про поміняти місцями ... – Yola Mar 7 at 12:58
 • Тим не менше +1, бо ви дали додатковий напрям до роздумів, а саме, тепер мені здається, що варіант з кращий, бо однозначніший. Наприклад, другий варіант можна продовжити поміняти місцями А та Б з В. – Yola Mar 7 at 13:00

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.