1

Як правильно зробити переклад російського слова "ё-моё"?

ё-моё - выражает досаду или удивление.

Google перекладач подає як "йо-майо"

Проте в словниках такого слова немає.

3
 • 6
  Часто чув варіант "Отакої".
  – Alex Sodin
  Nov 16, 2018 at 11:04
 • 1
  «О це так!» може допомогти
  – Enguroo
  Nov 16, 2018 at 14:38
 • @Enguroo думаю, радше "оце так".
  – P. Vowk
  Nov 18, 2018 at 12:33

1 Answer 1

2

Читаємо про етимологію вигуку "ё-моё":

Створено за ефімістичною моделлю "перший звук, склад нецензурного слова чи вислову з неочікуваним продовженням". За цією ж моделлю було створено вислови йолки-палки, йошкін кіт

І саме ж значення у нього таке як у йошкіного кота (а на цю тему вже є схоже питання). І тому так само як з йошкіним котом, ми можемо перекласти "ё-моё" як "Йосип на кобилі", "Йоханий бабай", "Капець!" тощо.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.