6

Cловосполучення "horizontally gifted" вживається, щоб описати повну людину, не образивши її. Жодний із відомих мені онлайн словників (Гугл, Глосб, Мета) не зміг коректно перекласти це словосполучення.

То чи є в українській мові якийсь відповідник? Бо наскільки я знаю навіть якщо назвати людину "гладкою", то її це може образити. Що вже говорити про такі прикметники як "товстий", "відгодований", "жирний".

3
 • 2
  Можливо: людина не в формі Nov 16, 2018 at 8:58
 • 2
  Horizontally challenged = «Людина з обмеженою горизонтальною мобільністю». Horizontally gifted це досить образливо навіть англійською, бо виглядає пародіюванням словосполучень для інвалідності. Nov 22, 2018 at 0:48
 • @EugeneUvin відповідь скореговано. Сподіваюся, що тепер думка виражена більш зрозуміло.
  – Enguroo
  Nov 23, 2018 at 2:52

1 Answer 1

3

Це правда, що horizontally gifted може звучати коректно у порівнянні з fat. Проте це не означає, що людина, яку описують за допомогою цього словосполучення, не може образитись. Може він або вона намагається схуднути і не хоче таких слів, навіть коректних, по відношенню до себе взагалі. Так і з українськими відповідниками. Можна сказати "не в найкращій фізичній формі" або "пухкий", що, здається, звучить менш образливо, ніж "товстий" або "гладкий", але почуття тієї людини можна зачепити все одно. Тому будьте обережні.

Доречі, ось тут було поставлене питання про вживання horizontally gifted. Люди одностайні у тому, що не варто вживати цей вираз, бо він більш саркастичний, ніж коректний.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.