4

В англійській мові існують такі поняття як integer та float. Integer - ціле число. Float (або floating point number) - таке число, яке має додаткові знаки після коми, на приклад: 1,22 або 1,0. Google translate перекладає floating point досить буквально і невірно з точки зору граматики "плаваюча точка" (вже тоді мало б бути: кома, що плаває).

4
 • 3
  Ви даєте неправильне означення floating-point-числам. Число, яке має знаки після коми, називається словом fraction=дріб (зокрема decimal fraction = десятковий дріб, якщо мова про знаки після коми в десятковому представленні) або fractional number = дробове число. А floating-point number (= число з рухомою комою) — це навіть не вид числа (це не математичне поняття), це спосіб представлення дробових чисел у пам'яті ЕОМ. Коротко кажучи, «таке число, яке має додаткові знаки після коми»«floating-point number», зокрема, «fixed-point number» теж має знаки після коми.
  – Sasha
  Commented Nov 14, 2018 at 16:51
 • 2
  Тож або Ви питаєте про «floating-point number» (і тоді відповіддю буде щось на зразок «число з рухомою комою»), або Ви питаєте про «таке число, яке має додаткові знаки після коми» (і тоді відповіддю буде щось на зразок «дріб»/«десятковий/двійковий/якийсь дріб»/«дробове число») — але це різні речі.
  – Sasha
  Commented Nov 14, 2018 at 16:59
 • Дякую @Sasha за допомогу. Поправив моє запитання, зробив дещо точнішим після ваших зауважень 😊
  – Ihor
  Commented Nov 15, 2018 at 9:32
 • Чесно кажучи, я не бачу виправлення того, про що я писав — у Вас запитання все одно написано так, наче floating-point number — це число, яке має додаткові знаки після коми — але це невірно.
  – Sasha
  Commented Nov 15, 2018 at 10:15

1 Answer 1

6

Дивіться число з рухомою комою:

Число з рухомою комою — форма представлення дійсних чисел, в якій число зберігається у формі мантиси і показника степеня.

Число з рухомою комою має фіксовану відносну точність, залежну від кількості розрядів мантиси, і змінювану абсолютну. Найбільш часто використовувані представлення затверджено в стандарті IEEE 754. Реалізація математичних операцій з числами з рухомою комою в обчислювальних системах може бути як апаратною, так і програмною.

4
 • Можливо правильно "не цілі частки/числа" Commented Nov 14, 2018 at 11:55
 • 4
  Стаття у Вікіпедії сама собою не є авторитетним джерелом. Вона може бути дуже корисною, коли містить посилання на (інші) авторитетні джерела або коли джерел зовсім обмаль і потрібен хоч якийсь поштовх. Але в цьому разі стаття на Вікіпедії, здається, не посилається на жодні україномовні джерела (лише англомовні й російськомовні, що не можуть слугувати обґрунтуванням для українського терміну), тому в цьому випадку краще послатися на словники або ж додати їх як джерела прямо в статтю на Вікіпедії.
  – Sasha
  Commented Nov 14, 2018 at 17:07
 • @Sasha, повністю згоден з вами, але даний термін для української мови є досить новим і до того ж досить технічним, тому не дивно, що його немає в словниках.
  – Ihor
  Commented Nov 15, 2018 at 9:40
 • 2
  @Ihor, у деяких словниках є, я ж дав посилання у попередньому коментарі.
  – Sasha
  Commented Nov 15, 2018 at 10:14

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.