1

Читаю переклад "Воно" Стівена Кінга:

Приблизно на третій чверті шляху вздовж кварталу, якщо прямувати в бік перехрестя і мертвого світлофора, автомобільний рух по Вітчем-стрит було перегороджено димогонами й чотирма помаранчевого кольору кобильницями.

І одразу ж виникло два питання: "Що таке димогони (які вони дими ганяють на вулиці під час дощу та повені)? Що таке кобилиці?". На жаль пошуки в Інтернеті не дали ніяких результатів. В СУМі слова "димогон" немає, однак, там є кобильниця:

Колода на чотирьох похилих ніжках, що використовується в парі з іншою як підставка для чого-небудь (якщо перейти на слово "козла").

Проте, мені все ще незрозуміло, що це, тому, можливо, у цього слова є якісь сучасніші синоніми. А також буду дуже вдячний за фото, якщо це можливо, і димогона, і кобильниці.

1 Answer 1

3

Пан вказав, шчо то єсьть перекладом, отже спочатку на першоџерело:

About three-quarters of the way down the block as one headed toward the intersection and the dead traffic light, Witcham Street was blocked to motor traffic by smudgepots and four orange sawhorses.

Загалом кобильниця, шчо може бути і як козла для пиляня дров, є влучним словом зі значінями:

A saw-horse or sawhorse (saw-buck, trestle, buck) is a beam with four legs used to support a board or plank for sawing.


  1. Колода на чотирьох похилих ніжках, що використовується в парі з іншою як підставка для чого-небудь; кобилиця (у 2 знач.).

  2. Підставка для різання дров, що складається зі збитих навхрест жердин, з'єднаних поперечкою.

Про smudgepots:

A smudge pot (also known as a choofa or orchard heater) is an oil-burning device used to prevent frost on fruit trees.

оліјепальниј рушіј для запобіганя инію в саду (приблизниј переклад)

Сєбто таке собі багатє, але дешчо рушіјове, кероване (не дуже, оскільки є згадка про »багато диму«) і котре гріє саду. Переклад відносно підходить, але може визвати, так, деякого нерозуміня.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.