14

Чи не підкаже шановне панство, коли вперше фіксується прислів'я "де два українці, там три гетьмани"? Також цікавить хоча б приблизний час винекнення цієї фрази.

приклад ужитку: https://www.radiosvoboda.org/a/918665.html

Спробував сам шукати джерела, але найдавніше що наґуґлилося - це приклад ужитку і ще пара посилань на google books кінця 90-х, в яких вислів використовується як вже щось стале, загальновідоме.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.