12

Чи не підкаже шановне панство, коли вперше фіксується прислів'я "де два українці, там три гетьмани"? Також цікавить хоча б приблизний час винекнення цієї фрази.

приклад ужитку: https://www.radiosvoboda.org/a/918665.html

Спробував сам шукати джерела, але найдавніше що наґуґлилося - це приклад ужитку і ще пара посилань на google books кінця 90-х, в яких вислів використовується як вже щось стале, загальновідоме.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.