0

Наткнувся на фразеологізм "дутеля з'їсти", однак не можу знайти визначення самого слова "дутель", в СУМі бачимо:

ДУ́ТЕЛЬ, я, чол.: ◊ Дутеля з'їсти (із'їсти) — умерти.

Що ж таке той "дутель" і чого, якщо його з'їсти, то можна померти???

1 Answer 1

1

Дутель

  • Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909. — Т. 1. — С. 458.

    Ду́тель, ля, м. Пустой орѣхъ. Дутеля взяв. Черк. у. Ду́теля ззі́сти. Умереть.

  • Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 208.

    ду́тель — порожній горіх; фра­зеологізм: ду́теля з’ї́сти — вмерти.

Новішиј СУМ-20 вже має так:

ДУ́ТЕЛЬ, я, ч., рідко. Порожній горіх.

1
  • Цікаво, що це за порожній горіх і чому людина помирає, якщо його з'їсть. Nov 11, 2018 at 18:59

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.