0

Ось які назви шахматних фігур дає Вікіпедія:

Як бачимо, всі ці слова є в СУМі. Як виявилося ферзь - це запозичення з турецької (див. ст. 89), тура - з фарцузької (див. ст. 678).

Однак в ЕСУмі немає ніякої інформації про слово "пішак". То чи може це бути запозичення з російської? Чи це звичайне українське слово?

5
 • Чому? Все је – шукајте в словіі пішиј. Ось шче на додачу.
  – stegetsj
  Nov 9 '18 at 7:11
 • То виходить слово походить від назви земельної одиниці міри? Nov 9 '18 at 7:15
 • Ньі, від слова [тс.] — так само, сьебто піхотинець.
  – stegetsj
  Nov 9 '18 at 7:15
 • Тобто виходить, що все таки не запозичене слово? А ще, що схожі варіанти є і у інших слов'янських мовах. Nov 9 '18 at 11:26
 • Саме слово не запозичене, а спосіб вживу калькованиј, однак, јак видно, не обовјазково з московськојі. Тому бажано вточнити питанье. Також про всьак зазначу, шчо імена постатеј бувајуть ріжними, особливо в розмовному. Сьебто "ферзь" мо’ бути "королева", "слон" — "офіцер", "тура" — "ладдье", і дальі.
  – stegetsj
  Nov 9 '18 at 11:36

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.