12

Яким правилом слід керуватись для перевірки ненаголошених голосних у словах іншомовного походження?

Правопис містить доволі прості норми передачі голосних для іменників: у більшості випадків i/y переходить у і/и/ї, в той час як е переходить в е/є. Це правило підходить для перевірки другого голосного у слові "інгрeдієнт" ("ingredient").

Але це правило не стосується дієслів та дієприкметників. Наприклад, яким має бути другий голосний у дієприкметнику, похідному від слова "корекція" ("correction")?

Зустрічаєтсья як варіант "корегуючий" (Словник.ua) так і "коригуючий" (bank.gov.ua): "Національний банк України затвердив розміри коригуючих коефіцієнтів за видами активів"

1
  • Слід користуватися порадами "Українського правопису" щодо передачі голосних у словах іншомовного походження, вони є досить повними. А також звертатись до академічних тлумачного або орфографічного словників. Наголошуваність при передачі голосних не грає ролі, важливим є після яких букв або в яких звукосполученнях вживається голосна. Слова "корегуючий" і "коригуючий" на мій погляд є однаково неправильними. Правильно - "корегувальний". Commented Feb 20, 2017 at 8:32

1 Answer 1

3

Словник української мови каже, що

КОРЕГУВАТИ, ую, уєш, недок., перех.

  1. військ. Вносити поправки в наведення гармат, спостерігаючи їх стрільбу з певних пунктів. Поручик Туманов, щоб було зручніше корегувати стрільбу, услід за піхотою теж кинувся з телефоністами до першої лінії (Петро Панч, I, 1956, 136).

  2. книжн., друк. Те саме, що коректувати 1, 2. Можна признати рацію моєму бажанню корегувати самій, бо таки автор завжди має гостріше око (Леся Українка, V, 1956, 278); В Адаменка був гострий розум, план того бою цілком постав у його голові, я лише корегував і переводив на практичні рейки (Юрій Яновський, II, 1958, 253).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 286.

В той же час, в Українському правописі 2015 у передмові читаємо:

Правопис — система, що саморозвивається. Тому цей процес необхідно відстежувати, упорядковувати, коригувати. Невипадково всі країни рано чи пізно стикаються з необхідністю відкоригувати правопис, оскільки відбуваються зміни у суспільстві, у мовній системі; мова, як живий організм, нарощується новими словами, видозмінюється і, ясна річ, набуває нових властивостей, які обов’язково треба побачити й зафіксувати.

Очевидно, це не відповідь на запитання, а радше підтвердження того, що питання дійсно не унормоване.

1
  • Пропоную дати новішу інформацію з СУМ-20. Там вже "коригувати" основна форма.
    – P. Vowk
    Commented Jun 14, 2019 at 16:20

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.