Не раз чув вислів "робити гроші з повітря", який означає: "Легко заробляти гроші". Однак, нещодавно задумався про його походження.

В Інтернеті я не знайшов жодної інформації, виразу "робити гроші з повітря" не було серед крилатих висловів і їх значень. Однак, знаю, що він вживається (приклад 1 і приклад 2).

Особисто у мене є теорія, що сам вислів пов'язаний із фокусами, де фокусник дістає гроші з повітря. Проте, у мене немає ніяких доказів, щоб це підтвердити.

up vote 5 down vote accepted

Походження цього виразу - англійське: to make money out of thin air (приклад).

Не думаю, що "робити гроші з повітря" звучить дуже автентично (тому ми і не знаходимо його у словнику), проте, як ми бачимо, вираз використовується, особливо молоддю.

enter image description here

Ви маєте рацію щодо асоціації з фокусником. Англійське "out of thin air" означає "несподівано", "нізвідки". Тож якщо щось з'являється "out of thin air", або "з повітря", воно з'являється неначе кролик із капелюха фокусника (таке тлумачення англійського виразу можно прочитати тут).

Your Answer

 

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.