2

Наткнувся на цей форум, де йшла дискусія про різницю між "прошу" та "прохаю", тому хочу процитувати одного користувача:

Русизм (про "я прошу"), як і "по-моєму", хоча не завжди. З базаром Оверко правий. Просять предмет, прохають про... вчинок? Є щось спільне з благанням. А ось юзати (тобто вживати) завжди лише "прошу" - це точно русизм.

А також:

Я прохаю тебе... Я благаю тебе... - напевно таке забарвлення у цього слова, хоча не зовсім те саме таки.

А от на сайті Літературне місто бачу таку інформацію:

Обидва слова вживають у нашій мові: перше утворене від дієслова просити (прошу, просиш), друге – від прохати (прохаю, прохаєш). Проте останнім часом дієслово просити в усіх формах вживається значно частіше, ніж прохати, особливо це відчувається в діловому стилі: «прошу надати мені відпустку», «прошу Вашого дозволу», «прошу зарахувати мене слухачем курсів» і т. ін. Частіше вживання дієслова просити відбите і в «Російсько-українському словнику», т. 3. К., «Наукова думка», 1968, с. 43), де воно стоїть на першому місці серед відповідників до російського слова «просить».

Тобто опираючись на цю інформацію можу зробити висновок, що різниці між словами немає, однак слово "прошу" є популярнішим за "прохаю". СУМ пише, що ці слова синоніми.

То як бути? Чи є хоч якась різниця між цими словами? Чи все ж вони абсолютні синоніми?

  • Слово "прошу" часто і широко слово вживається на Галичині в різних контекстах, так що малоймовірно що це русизм. - Як аналог "запрошую" - "Прошу до столу", - Як відповідь на слово "дякую" - Як прохання до співрозмовника повторити фразу яку не розчув Так що говорити про синоніми "прошу" і "прохаю" можна тільки в ключі одного з значень слова "прошу". – Volodymyr Dec 24 '18 at 16:44

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.