8

Не раз чув як люди із мого міста ворота називають "фірткою" і я також досить часто вживаю це слово. Одного разу я вирішив його загуглити і яким же було моє здивування, коли я майже нічого не знайшов. Не знайшов я цього слова і в СУМі, однак там є слово "хвіртка".

Але ж не може такого бути, щоб стільки людей помилялись і вживали неіснуюче слово. Можливо "фіртка" - це якийсь діалектизм (можливо галицизм), який просто не потрапив до СУМу?

1 Answer 1

11

Перш за все зверну увагу, що тут мова йде не про різні слова, а про різну вимову одного слова. Подивімось на походження цього слова (ЕСУМ)

enter image description here

Тобто, спочатку був звук [f]. То звідки ж взялось хв? Справа в тому, що від початку в українській мові не було звука [f], він був чужим для мовців. Тому при запозиченні чужих слів його заміняли на інші звуки. Приклади (давно засвоєних імен): Пилип (Филипъ), Хома (Фома), Матвій (Матфѣй).

Від 15-го століття українці стали заступати [f] на звукосполуку [xw] (пол. forta > укр. хвіртка), спрощувану до [x] перед приголосними та губними голосними звуками (пол. futro > укр. хутро, пол. fura > укр. хура). {Детальніше - див. "Історичну фонологію У.М." Шевельова, розділ 48.9}

У передмові до Грінченкового "Словаря української мови" (1909 р.) зазначено: "Въ виду того, что звукъ ф у большинства украинскаго народа выговаривается как хв (передъ гласной, кромѣ у) или х (передъ согласной и передъ у), мы, составляя словарь на букву ф, помѣстили въ него лишь тѣ слова, для которыхъ въ нашихъ матеріалахъ не нашлось дубликата съ хв или х..."

Звук [f] був звичним, в першу чергу, для тих прошарків населення (в першу чергу - інтелігенції), хто контактував із польською та російською мовами (в яких цей звук був природнім). Тому його заміна на звуки [xw] вважалась за ознаку неосвіченості, й у літературній мові не прижилась (за винятком кількох слів - хвиля, хвіртка). В той же час, для мовців, які сприймають звук [f] за звичний, спостерігається тенденція зворотньої заміни [xw] на [f] (навіть там, де [f] раніше не було) - Хвастів > Фастів, хвороба > фороба, хвіст > фіст.

Див. також тут

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.