2

Наткнувся на текст написаний І. Франком наткнувся на таке речення:

Та тільки музика малює все те тонами, котрих скаля і різнородність є дуже обмежена, але котрих зате вона вживає як до потреби, поодиноко або меншими чи більшими гармонійними в’язками (акордами), викликаючи тим способом в нашій душі такі ефекти, яких не може викликати говорене слово.

Захотів подивитися значення в СУМі однак там не знайшов нічого, не знайшов я потрібного значення і в Зведеному словнику маловживаних та застарілих слів.

1 Answer 1

3

Це або пряме запозичення з анґлійського слова scale, або через німецьке die Skala у значенні: 3. (Musik) Tonleiter. Наведу анґлійське тлумачення:

2 : a graduated series of musical tones ascending or descending in order of pitch according to a specified scheme of their intervals.

довільно перекладаю:

2 : серія поступових музичних тонів, що спадають чи наростають в порядку кроку відповідно до означеної схеми їх інтервалів.

Це слово часто запозичують як "шкала", але у вашій цитаті воно має значення "діапазону".

У словничку з творів Івана Франка це одне з останніх значень:

скаля Скаля́: Ска́ля: рівень, міра, розмір [II]

тут: діапазон [28]

тут: лад [48]

шкала, рівень [12]

Отже Франко каже, що діапазон і різнородність музичних тонів дуже обмежені, але вправні музиканти вміють так скористатися цією обмеженою кількістю тонів, щоб викликати в нашій душі такі ефекти, яких не може викликати говорене слово.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.