2

Слово тренування - навчання, вправи для вдосконалення навику, майстерності. Утворене від дієслова "тренувати", що було запозичене з англійської мови (ЕСУМ, ст. 629).

Як бачимо, слово є в СУМі і сьогодні його можна почути дуже часто. Однак, цікавить чи є якийсь український відповідник, бо пошуки на Словотворі та в Інтернеті нічого не дали.

3 Answers 3

3

3і «Словника української мови» в 20 томах:

ВПРА́ВА, и, ж. 1. Розвиток певних якостей, навичок постійною, систематичною роботою. Вивчила недавно .. граматику [італійську] і тепер для вправи читаю книжки (Леся Українка); Щоденна вправа на добрім інструменті здавалася їй перспективою на недалекий побут [перебування] в консерваторії (О. Кобилянська); // Спроба опанувати якусь справу, набути певного вміння. Тепер не пригадую, щоб у семінарії я оддавався своїм літературним вправам (С. Васильченко); Поштар теж побачив у вікно дідові вправи на велосипеді (О. Донченко).

<…>


ВПРАВЛЯ́ТИ2, я́ю, я́єш, недок., кого, що і без прям. дод. Постійною працею, практикою розвивати, вдосконалювати певні риси характеру, навички тощо; тренувати. Касян завів такий порядок, що одні йшли до хазяйської роботи, других вправляв у воєннім ремеслі: вчились їздити на коні, стріляти в ціль, поводитися з гарматою (А. Чайковський); – Ти також можеш дуже добре грати, хоч інакше. Тільки пильно вправляй. Без праці далеко не зайдеш (Б. Лепкий); Людина вправляє свою вищу нервову діяльність шляхом систематичної розумової та фізичної праці (з навч. літ.).


ВПРАВЛЯ́ТИСЯ2, я́юся, я́єшся, недок., у чому, також із чого. Постійними, систематичними заняттями, виконанням певних вправ розвивати й удосконалювати які-небудь уміння та навички. – Я дуже зайнятий студіями... Крім того, даю лекції, вправляюсь сам багато в музиці... (О. Кобилянська); – Патер Алоїзій навмисне водить мене до Жолкєвських вправлятися з латині (З. Тулуб); Дехто спав, інші вправлялися в стрільбі (С. Воскрекасенко); // Робити певні вправи на спортивних приладах. Юрко пішов у фізкультурний зал, де на трапеціях і брусах вправлялися школярі (О. Донченко); Ми зачудовано дивилися, як на кільцях та брусах хвацько вправляються хлопчаки й дівчата (Є. Доломан); // ірон. Займатися чим-небудь. Вони вже, напевно, десь там стоять на могилі, позадиравши голови, і вправляються в саркастичних дотепах... (О. Довженко).

Як я розумію особисто для себе, тренуватися — це навчатися чомусь на практиці, тобто це частковий випадок слова навчатися — навчатися можна і теоретично, і практично, а слово тренуватися робить акцент на практичному засвоєнні навичок. Відповідно також можна використовувати навчати/навчатися/навчання (але ці слова мають ширше значення) або в деяких випадках практикуватися/практика (але ці слова можуть мати інше значення, бо мова може йти про різні рівні практичності; і вони теж іншомовного походження).

3

Доволї широке слово, оскільки навчанє і вдосконаленє дешчо ріжні понятя. Лїпше, гадаю, описати сӧго слова як «тримати чи розвинути до певного рівня».

Таким чином добре підходить слово підготовка від підготовити

 1. також до чого. Давати необхідний запас знань, передавати навички, досвід і т. ін. в процесі навчання, практичної діяльності.

  // у сполуч. із сл. себе. Набувати певних знань, навичок, досвіду і т. ін.

Окрім сӧго існують також наступні, але вже не так вживані чи поза тим складніші для вживу

ВИ́УЧКА, и, жін.

 1. розм. Дія за значенням виучувати, виучити.

 2. Сукупність знань, навиків, здобутих внаслідок навчання чому-небудь.

Слово заправа (і взагалі подальші від права як вправа) від заправляти

дрессировать, выдрессировать, натаскать;

2

відточую (-свої навички/майстеріність/вимову/тіло(вставка))

Те, що треба для повсякденного використання.

(↓правка↓)

А training, јак і украјинське тренуванье мо' значити також і те, шчо вчать з 0. Навіть јакшчо про сього забути, то відточенье маје на увазі вивід чогось јакісного. Сьебто ја тренују мову та ја відточују мову — мајуть инші забарвлень. Тому, будь ласка, појасніть, чому «те шчо тре' дльа повсьакденного вживу».

Наприклад, колись довелося перекласти таке речення "i'm back! were you doing some training?" Яку я переклав як: я повернулася! відточуєш свої навички? (для пояснення ситуації: хлопець колись професійно займався невідомою мені діяльністю, пов'язаною із фехтуванням, а дівчина перед тим як запитала побачила, що він повторював замахи зброєю)

...шчо вчать з 0...

На мою думку неможливо щось вчити з нуля, бо у всіх є якісь початкові задатки від матінки природи та тоді вже слід використовувати слово "засвоїти" або "оволодіти"

2
 • Тут запитували про јменник. Отже відточенье? Слово непогане, так. Але, нмд, відточенье — сье коли польіпшујуть чогось, А training, јак і украјинське тренуванье мо' значити також і те, шчо вчать з 0. Навіть јакшчо про сього забути, то відточенье маје на увазі вивід чогось јакісного. Сьебто ја тренују мову та ја відточују мову — мајуть инші забарвлень. Тому, будь ласка, појасніть, чому «те шчо тре' дльа повсьакденного вживу». Commented Nov 4, 2018 at 10:33
 • Вітаємо на сайті Ukrainian Language.SE! Почитайте, будь ласка, як мають виглядати відповіді на нашому сайті: хороші запитання й відповіді. Скоріш за все, цю відповідь будуть мінусувати, але не знічуйтесь. Просто продовжуйте пробувати. Сподіваємось на плідну співпрацю.
  – P. Vowk
  Commented Nov 4, 2018 at 11:02

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.