5

Нещодавно я почув про походження слова "бурса", де точно йшлося, що воно потрапило до нашої мови із німецької. Однак, я захотів перевірити почуту інформацію і одразу ж на Вікіпедії побачив:

Бу́рса (лат. bursa — мішок)

Та виникло питання: "Що спільного у бурси із мішками?". Заглянувши до ЕСУМУ (ст.304) побачив, що воно потрапило до нашої мови із польської, куди потрапило із латинської, де мало значення: "шкіра, шкіряний гаманець, товариство".

Цікаво дізнатися як саме першопочаткове значення слова "bursa"? І якщо воно означає "мішок", то чому саме це слово було вибране для назви духовних училищ та гуртожитків при братських школах? Чи можлвио інформація на Вікіпедії невірна?

1
  • Чув таку версію що це від назви турецького міста Бурса, яка свого часу (1326—1365) навіть була столицею Османьскої імперії.
    – hutorny
    Commented Nov 3, 2018 at 17:04

1 Answer 1

3

Не можу доказно пояснити «чому слово вибране для», мішок може означати:

  • Збірність.
  • А також плату, шчо імовірніше, оскільки значна частина слів витекли сюди.

Деякі џерела пишуть, шчо польська взяла не одразу від латиньської, а з німецького Börse, котре наразі, навіть украӥнсьскою, прижило ся як біржа. Раніше, як і польською в 15 сторічї, значило гаманця. Такого подібного переходу з гаманець в штибу гуртожитка помітно лиш в польськіј, инші мови переважно цӧго прямо взяли. Дешчо подібниј перехід, по-моєму, був з словом пансіон він pensio.

Шчодо першослова і значіня, то тут простіше.

Латинь — шкура, себто шкіра тварини, пряме запозиченє з елаѕької βύρσα.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.