4

Цікавить переклад словосполучення "advanced level" (офіційна назва одного з рівнів володіння англійською мовою). Пошуки в Інтернеті не дали багато інфомрації. Гугл перекладач пропонує перекласти як "просунутий рівень", однак мій викладач з університету запропонував переклад "високий рівень".

Однак, якщо заглянути в СУМ, то можна побачити, що в слова "просунитий" немає потрібного значення. Однак, мені вдалося знайти приклад вживання словосполучення "просунутий рівень":

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти існує шість рівнів володіння мовою, які були розроблені Асоціацією Мовних Експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe): інтродуктивний (Breakthrough або А1), середній (Waystage або А2), рубіжний (Threshold або В1), просунутий (Vantage або В2), автономний (Effective Operational Proficiency або С1) і компетентний (Mastery або С2).

А от слово "високий" в СУМі має таке значення: "Який має рівень, більший від звичайного", а також: "Дуже добрий, відмінний, розвинений". Проте, мені не вдалося знайти інформації про "високий рівень" володіння мовою.

Тому не знаю як краще перекласти це словосполучення, довіритися Гуглові та онлайн ресурсам чи викладачеві? Чи може можна вживати і один і другий варіанти для перекладу.

4

Гадаю, що високий рівень міг би бути хорошим перекладом в художньому творі, але коли мова йде про документацію і стале словосполучення, яке у багатьох на слуху, то варто віддати перевагу більш дослівному перекладу, щоб читачу було одразу зрозуміло про що йдеться. Зрештою в інших ситуаціях, з великою ймовірністю, ми можемо зустріти і high level і perfect level, а відповідний дослівний переклад вже буде зайнятий. Тому, я вважаю, що переклад просунутий рівень підходить найкраще.

| improve this answer | |
  • "...в художньому творі..." в реальному житті склалося навпаки =) – Віталій Мацкевич Nov 9 '18 at 8:04

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.