7

Цікавить переклад словосполучення "advanced level" (офіційна назва одного з рівнів володіння англійською мовою). Пошуки в Інтернеті не дали багато інфомрації. Гугл перекладач пропонує перекласти як "просунутий рівень", однак мій викладач з університету запропонував переклад "високий рівень".

Однак, якщо заглянути в СУМ, то можна побачити, що в слова "просунитий" немає потрібного значення. Однак, мені вдалося знайти приклад вживання словосполучення "просунутий рівень":

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти існує шість рівнів володіння мовою, які були розроблені Асоціацією Мовних Експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe): інтродуктивний (Breakthrough або А1), середній (Waystage або А2), рубіжний (Threshold або В1), просунутий (Vantage або В2), автономний (Effective Operational Proficiency або С1) і компетентний (Mastery або С2).

А от слово "високий" в СУМі має таке значення: "Який має рівень, більший від звичайного", а також: "Дуже добрий, відмінний, розвинений". Проте, мені не вдалося знайти інформації про "високий рівень" володіння мовою.

Тому не знаю як краще перекласти це словосполучення, довіритися Гуглові та онлайн ресурсам чи викладачеві? Чи може можна вживати і один і другий варіанти для перекладу.

1
 • Саме для вашого запитання ПРОСУНУТИЙ РІВЕНЬ буде найкращим українським відповідніком. Але пам'ятаємо, що переклад завжді здійснюється відповідно до контексту. Oct 1 '21 at 23:51
5

Гадаю, що високий рівень міг би бути хорошим перекладом в художньому творі, але коли мова йде про документацію і стале словосполучення, яке у багатьох на слуху, то варто віддати перевагу більш дослівному перекладу, щоб читачу було одразу зрозуміло про що йдеться. Зрештою в інших ситуаціях, з великою ймовірністю, ми можемо зустріти і high level і perfect level, а відповідний дослівний переклад вже буде зайнятий. Тому, я вважаю, що переклад просунутий рівень підходить найкраще.

2
 • "...в художньому творі..." в реальному житті склалося навпаки =) Nov 9 '18 at 8:04
 • Думаю, що вжити "покращений рівень" і "підвищений рівень" також цілком припустимо. Спробуйте перекласти advanced technology? Sep 26 '21 at 16:18
1

Advanced level - дослівно Передовий рівень

Advance - Move forward in a purposeful way. Done, sent, or supplied beforehand.

Origin

Middle English from Old French avance (noun), avancer (verb), from late Latin abante ‘in front’, from ab ‘from’ + ante ‘before’. The initial a- was erroneously assimilated to ad- in the 16th century.

Advanced - Far on or ahead in development or progress.

Advanced level - fuller form of A level

A level - (in the UK except Scotland) a qualification in a specific subject typically taken by school students aged 16–18, at a level above GCSE. The equivalent in Scotland is the Higher. Compare with GCSE, O level.

Advanced English - Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing a controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.

Передовий - Який перебуває, діє попереду. Вищий від інших рівнем свого розвитку.

Рівень вільного володіння першого ступеня (C1) - український відповідник, який можна використовувати.

Від себе на основі дослідження: знаходиться в перших рядах знання та вільного використання мови, але ще не експерт в усіх питаннях.

2
 • 1
  Незрозуміло як ці джерела підтримують вашу версію. якщо в них є щось, що нам важливо знати, то варто це скопіювати сюди.
  – Yola
  Sep 27 '21 at 21:34
 • Теж не бачу як джерела підтрумують вашу думку.
  – stegetsj
  Sep 28 '21 at 11:56
0

Знову натрапила на слово Advanced, цього разу вже в назві посади в Макдоналдс. Посада називається "Advanced Restaurant Leader". Як в цьому випадку бути? "Заавансований" - якось не дуже. "Просунутий" - ще гірше. Прошу вашої поради!

2
 • Може розвинений?
  – Yola
  Sep 26 '21 at 9:20
 • Привіт! Дякуємо що користуєтесь Ukrainian.SE! Будь ласка, для нових запитань користуйтеся кнопкою Ask Question - відповіді мають бути саме відповідями на запитання вгорі сторінки, а не коментарями.
  – Artemix
  Sep 27 '21 at 11:00
0

Я пропоную перекладати заавансований. Саме так це слово вживають поляки: zaawansowany poziom.

Лексикон львівський

аавансований, заавансований

 1. який триває від якогось часу, перебуває не в початковій стадії розвитку; обізнаний (ст),
 1. досвідчений, вправний (ст): Сюди приходили студенти зі своїми дівчатами, бо місце було близько до університету і відповідно погано освітлене, так що можна було навіть робити деякі заавансовані рухи рук дівчині під столом, і ніхто цього не бачив, а навіть як бачив, то не звертав уваги, бо самий був зайнятий тією самою роботою (Тарнавський З.).
3

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.