2

Допоможіть визначитися, як передається g із англ. слова glitter. Мої міркування такі, що маємо загальне правило з правопису, а ще маємо випадки вжитку. Тож, як правильно?

§ 87. G, H

G і h звичайно передаються літерою г

Правопис

Глітер - це розсипчасті, дрібно нарубані різнокольорові блискітки, що мають найширший спектр застосування в творчості, макіяжі і манікюрі, в рукоділлі, в поліграфії.

Стаття

Мені хотілося доповнити відштамповану панельку золотом та ґлітером. Я взяла фарбу із золотим ґлітером, якою пофарбувала іншу панельку акварельного паперу.

zgharda

Червоного оленя та цифри я покрила тонким шаром ґлітеру.

Аграфка

0

1 Answer 1

2

Лїпше робити чіткіше запитаня, а саме — правильно за чим? Позаяк матимемо декількох напрямків, котрі згадаю тут. Також наголошу, шчо далеко не вперше вже подібне питаня (наприклад) піднімали ся, себто варто добре пошукати, перед тим як запитувати.

Діјсна

Себто те, шчо затверџене: основною нормою правописаням мови, як не повторювально чи дивно звучить, є згаданиј чинниј правопис.

Основна ӧго проблема, шчо чинниј правопис занадто слабкиј в роздїлі про запис слів з чужомов, так як правила зроблені за ріжними напрямками, а саме:

  • звичаями, хоча переважно сє прикрите «промосковське»
  • звучнєво.

Такиј розбіг і дає суперечок, а саме — не всї, приклад тому ваші згадані дописи — хочуть писати за сӥм правописом поза кола затверџеного письма, хоча подекуди і навіть не поза.

Звучнєво

Тут очевидно, шчо анґліјське g — се ґ. Також зазначу, шчо подібна розбіжність з іи, тобто за правописом і, а звучнєво — и, котре, про всяк наголошу, далеко не ы. Себто звучнєво правильно — ґлитер.

Словопохоџенєве

Одна з причин, чому я таки відповідаю на сӧго питаня.

Слово походить від ІЕ *ghel-, і багато наших слів, як мовить ЕСУМ — глянець, глядіти… — з того ж коріня слова, і наразі переважно успадкували ся саме через г, котре колись було ґ, а деякі слова, особливо західноукраӥнського штибу під впливом нїмецької, таки продовжували писати ся через ґ — наприклад ґлянець. Тому коли треба передати барви частини чи вимову Украӥни, то вибираєте належну букву.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.