1

Яке із слів вживати для позначення продукту чи послуги, яка надається без грошової оплати?

Безплатний, безоплатний, безкоштовний або якийсь інший варіант.

Буду вдячна за розгорнуте пояснення.

0

1 Answer 1

1

СУМ-20

Безкоштовний а, е. Який не потребує коштів, оплати; безплатний. Навчання, одяг і харчі там [у школі] були безкоштовні (С. Скляренко); Магазин пропонує майже 100 видів безкоштовних послуг (із журн.).

Безоплатний, а, е. За який не платять; безплатний.

Безплатний БЕЗПЛА́ТНИЙ, а, е. Який не оплачується, не потребує оплати. Не так легко було дістати безплатну путівку поза чергою й саме туди, куди радила лікарка (Ю. Яновський)

Всі три слова є повними синонімами (Словник синонімів) і можуть вживатися як взаємозамінні.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.