2

Десь натрапив на слово "першопочаток".

Шукаю в ґуґлі в лапках і "лише українською". Видає 5550 результатів. Отже слово досить активно, як на таке складне, вживається.

З іншого боку, ані в СУМ-11, ані в Грінченка, ані в Єфремова з Кримським тощо такого слова не знаходжу. Бачу його лише в словниках з відмінками й формами слова загалом і у "Російсько-українському народному сучасному словнику", якому не йму віри, бо народний, сучасний, незрозуміло ким наповнений.

Питання просте. Чи існує в українській мові слово "першопочаток", а чи це помилка, вживати його? Якщо існує, то яке має значення, і де то значення можна подивитися.

1 Answer 1

3

Спершу я вирішив також пошукати в ЕСУМі, однак там цього слова я не знайшов, проте наткнувася на нього в Орфографічному словнику української мови. Часто зустрічається це слово у статтях та роботах пов'язаних із філософією (наприклад тут, де логос - це духовний першопочаток), а також можна зустріти це слово, наприклад, у вірші І. Світличного:

гримить суремно і громово

Першопочаток чину — слово

І все, на жаль якихось офіційних джерел, які б підтверджували, що це слово є в українській мові я не знайшов. Однак, враховуючи, що у нас є такі слова як першоелемент та першооснова, то гадаю, що теоретично і слово "першопочаток" також може існувати в українській мові і не перечитиме правилам українського словотвору.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.