4

Цікавить значення слова "малашка".

В СУМ-11 та СУМ-20 не знайшла тлумачення.

Тосі, тосі, тосі,
Де ходили — в гості.
Що їли — кашку
Що пили — малашку,
Кашка смачненька,
Малашка — ріденька.

1 Answer 1

4

Нульове. Точну інформацію знайти дуже складно.

Перше. Цілком може бути, що "малашка" - це рима, яку вигадали на позначення будь-якого взагалі напою, щоб дитині було цікавіше їсти чи гратися. Тобто, слово, яке не має значення.

Друге. Може бути пов'язано з запозиченим грецьким словом μελας. Тоді "малашка" - означення мутної, брудної водички або просто напою.

enter image description here

Третє. В Росії є ріка Малашка, але це вже дуже сильна спекуляція. Може бути, що від неї пішло слово малашка на позначення води й розповсюдилося далеко за межі місцевостей, де вона тече.

Пан Саша в коментарі додає ще кілька здогадок:

Четверте. Малашка --> Малажка --> Малага — сорт виноградного вина. Теоретично споріднено з будь-яким соком.

П'яте. Малата «страва з кукурудзяного борошна»; - запозичення з угорської мови; Може бути якась кукурудзяна юшка. Це підтверджується ще й поясненням малаштевки, копистки для вимішування мамалиги (страва з кукурудзяного борошна).

Шосте. Молот — пивна гуща, бурякова маса, розварена м'якоть ягід для киселю, відходи солоду.

Пан Artemix у своєму коментарі додає ще одне,

Сьоме. У тюркських мовах є явище редуплікації, коли для позначення групи схожих предметів слово повторюють, замінюючи першу літеру на "м", звідси походять "шашлик-машлик" (шашлик і таке інше), "культур-мультур" (культура і все що з нею пов'язане), або kitap-mitap (kitap турецькою "книга", kitap-mitap - книги та інша література). Може і кашка-малашка створена за подібним принципом,

пояснення.

І все ж повторюся: поки що остаточної відповіді в інтернеті не знайшов, про утворення цього слова саме в такому контексті дуже складно казати. Можна спробувати зрозуміти, де виник цей вірш, і аж тоді через найпоширеніший варіант значення слів з цим коренем на конкретній території зробити більш точне, але однаково припущення.

1
  • 2
    Ще можу додати версію: у тюркських мовах є явище редуплікації, коли для позначення групи схожих предметів слово повторюють, замінюючи першу літеру на "м", звідси походять "шашлик-машлик" (шашлик і таке інше), "культур-мультур" (культура і все що з нею пов'язане), або kitap-mitap (kitap турецькою "книга", kitap-mitap - книги та інша література). Може і кашка-малашка створена за подібним принципом.
    – Artemix
    Oct 23, 2018 at 16:12

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.