5

Російська стаття Вікіпедії

Потешка — элемент педагогики, песенка-приговорка, сопутствующая игре с пальцами, руками и ногами ребёнка.

Google перекладач подає

потешки - потішки

Проте "потішки" немає в словниках, хоча в Google книгах зустрічається.

Як зробити нормативний переклад слова "потешки"?

  • 2
    У версії для комп'ютера гугл дає варіанти - забавлянки, забавки. Ось тут abetka.ukrlife.org/g_zabavy.htm є збірка ігор під назвою "Забавлянки для масажу та купання дитини". – Artemix Oct 22 '18 at 8:16
  • -1: автор так і не надав перекладу цього слова своїми словами українською мовою. – bytebuster Nov 29 '18 at 4:20
1

Перш за все, я погоджуюся із коментарем до запитання, слово "забавлянка" буде справді хорошим відповідником. Можемо побачити це слово як переклад російського "потешки" у "Наукових записках" (ст. 82, див. ключові слова). Синонімами до слова забавлянка також є: утішка, чукикалка, загурянка.

Ну а, якщо ми говоримо про "потешки" як елемент педагогіки, то можливо, що можна ще й використати слово "гра-руханка" як його відповідник (однак цього слова нема в жодних офіційних джерелах, а лише тут і тут), однак в такому випадку у нас втрачається значення "песенка-приговорка, сопутствующая игре с пальцами, руками и ногами ребёнка".

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.