4

Який правильний переклад слова "матрёшка"?

Російсько-український народний сучасний словник 2009– пропонує

Матрёшка – матрі́йка, (рус.) матрьо́шка. [Якщо вдуматися, то два головні символи Росії — матрьошка і пляшка горілки — за суттю своєю одне й те саме. Відкриваєш одну, а далі — друга, третя, четверта…]

Проте в СУМ-11 та СУМ-20 немає статей "матрійка" та "матрьошка". Чи існує ще якийсь переклад данного слова, щоб був в українському словнику?

3 Answers 3

6

Також існує мотрійка

 • Ґуґл-книги

 • ГРАК

 • Лайпцидзький корпус

 • Невідомий Словник

  Мо́трійка, и, ж. Один з популярних українських національних сувенірів — дерев’яна лялька, якій біля ста років; існує багато версій, як і коли вона народилася, але відомо, що прообразом її послужили яскраво розфарбовані крашанки, що їх здавна точили і розписували майстри; були вони порожніми усередині, у більшу вкладалася менша.

1
 • 1
  Цікаво, що якщо вірити slovnyk.net, то наголос у матрійка та мотрійка різний.
  – Sasha
  Commented Oct 21, 2018 at 10:29
4

The Russian-Ukrainian Dictionary на сайті ABBYY Linvgo Live (імовірно, побудований на базі російсько-українського словника В. Бусела видавництва «Перун»):

матрёшка матрі́йка, матрьо́шка

Російсько-український словник у 4 т. — Т. 2. К—О / І.С. Гнатюк,С.І. Головащук, В.В. Жайворонок та ін. — К. Знання, 2012. — X, 860 с. —(Академічні словники):

матрёшка разг. матрі́йка, матрьо́шка.

Отже в словниках наявні два варіанти — ті самі, що ви навели.

При цьому:

Відповідно матрьошка вживається на два порядки частіше.

P. S.: Як підказує інша відповідь, ще є варіант мо́трійка (через -о- й із іншим наголосом) — він, здається, не зафіксований у словниках, але на практиці (зокрема в посібниках з виховання дітей) уживається значно частіше за матрі́йка (але все-таки рідше за матрьо́шка; хоча варто також звернути увагу на сферу вжитку — в сучасних посібниках з виховання дітей мо́трійка домінує навіть над матрьо́шка).

0

Є ще й варіант переклад у словнику Савченко (ст. 157):

матрешка расписная - матрьошка мальована

Сайт Dictionaries24 пропонує варіант "лялька" (ну або ж можна сказати "дерев'яна лялька") та "мотрійка".

Глосб перекладає лише як "матрьошка":

Відвідуючи Росію, туристи люблять купувати сувеніри ручної роботи, наприклад матрьошки.

Цікаво що:

На той час найбільш поширеним було жіноче ім'я «Мотрона», тому нову ляльку назвали зме́ншеним ім'ям «матрьошка».

В Україні ж є такі варіанти цього імені:

Мотря, Мотрона, Матрона і зменшена форма "Мотрійка".

Саме тому гадаю, що найкращим варіантом буде "мотрійка".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.