5

OnlineCorrector

Замініть конструкцію через рік на стилістично кращий варіант: за рік.

enter image description here

Чи дійсно варто замінювати "через" на "за"? Яке правило пояснює дану заміну?

1 Answer 1

5

Варто замінити.

Прийменник "Через" часто-густо має значення "з якоїсь причини". Наприклад ми не купуємо автівку через економію. Звісно це не єдине значення цього прийменника, як справедливо зазначено в коментарях.

http://l-ponomar.com/kultura-movy-vzhyvannya-pryjmennyka-za-krok-odynadtsyatyj/ - тут є є багато правил вживання прийменника за, зокрема:

Вживання прийменника ЗА є нормативним у тих випадках, коли вживається:

1) з Родовим відмінком у значенні часу:

за часів Римської імперії, за керівництва Петренка;

АЛЕ неправильно:

за часів дитинства, юності – в дитинстві, в юності!!!

Read more: http://l-ponomar.com/kultura-movy-vzhyvannya-pryjmennyka-za-krok-odynadtsyatyj/#ixzz5UIoSXuNs

2
 • 2
  Вітаємо на сайті і сподіваємось на плідну співпрацю.
  – P. Vowk
  Oct 18, 2018 at 16:58
 • Але ж слово через має не лише значення причини (зокрема значення 6 за наведеним мною посиланням якраз стосується поставленого питання й підтверджене цитатами Шевченка, Квітки-Основ'яненка, Тютюнника, Гончара, Стельмаха).
  – Sasha
  Oct 18, 2018 at 17:12

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.