4

Вікіпедія

Крила́ті слова́ (крила́ті ви́слови, крила́ті фра́зи) — сталі словесні формули (влучні вислови, звороти мови, окремі слова).

До крилатих слів належать:

-висловлювання відомих осіб (письменників, політиків, громадських діячів та ін.);

-назви історичних та міфологічних подій, що набули переносного значення;

-власні імена історичних, міфологічних та літературних персонажів, які мають символічне значення тощо.

СУМ-11

▲ Крилаті слова; Крилатий вислів (вираз); Крилата фраза — влучна словосполука, влучний вислів літературного походження, що стисло й образно передають думку й стали загальновживаними.

Чому саме "крилаті вислови"? Яка етимологія цього словосполучення?

0
7

Словосполучення отримало своє термінологічне значення після виходу книги Ґеорґа Бюхмана «Geflügelte Worte», що дослівно означає «окрилені слова».

Книга Geflügeltes Worte

Український варіант є, вочевидь, калькою з німецької.

3
 • дослівно, думаю, таки означає "окрилені слова".
  – P. Vowk
  Oct 22 '18 at 23:10
 • @P.Vovk, точно, дякую!
  – bytebuster
  Oct 23 '18 at 12:20
 • 1
  У «Великій російській енциклопедії» шлях розписано трохи докладніше: «Вислів „крилаті слова“ (метафорич. образ – „слова, що вилітають з вуст мовця“) взято з поем Гомера. В кін. 18 ст. його вжив нім. поет Ф. Г. Клопшток. В ролі філологіч. термина введено Г. Бюхманом (Німеччина) в кн. „Geflügelte Worte“ (1864)».
  – Sasha
  Oct 23 '18 at 19:49

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.