0

Словник української мови в 11 томах

Мультфільм у, чол. Скорочення: мультиплікаційний фільм.

На сайті Словотвір пропонують декілька слів-заміників "мультфільм":

  • малюванка (найбільше голосів)

  • оживанка

  • мальованка

  • рухорис

В СУМ-20 та СУМ -11 є лише одне слово-заміник, але зовсім іншого значення

Мальованка и, ж. Спідниця з полотна, розмальованого кустарним способом

Який варіант краще обрати? Чи варто замінювати широко відоме та вживане слово "мультфільм" на вигадане нове? Чи існує нормативний відповідник?

  • Зазначу, шчо загалом розповсьуџеніше поньатье по сьвіту — анімованиј фільм (анімоване кіно) чи просто анімаціја. Посеред південсловјан також зустрічајеть сьа цртани филм, тобто мальованиј. Особисто вживају рухавка, але це не затверџене, або зі застарілим значіньам, до котрого доперти непросто. Дльа фізкультурних је вже руханка. Слово рухорис цьікаве і непогане. – stegetsj Oct 17 '18 at 19:54
  • @follower у зв'язку з цим питанням, чому не рисорух? – Yola Oct 18 '18 at 7:21
  • @Yola Бо тут рис не від рисувати, а рисунок, јак і багато подібних слів: правопис, де пис не від писати, а писанье (письмо). – stegetsj Oct 18 '18 at 7:42

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.