7

На сайті OnlineCorrector пропонують

Для урізноманітнення мовлення замініть іменник шаблековтач на варіант: лигайшворінь, лигайшпага.

enter image description here

Проте в словниках слів-заміників немає, а є лише шпагоковтач (СУМ-11).

ШАБЛЕКОВТА́Ч, а, чол. Штукар, що показує фокус з ковтанням шаблі.

Чи варто використовувати лигайшворінь, лигайшпага?

1 Answer 1

5

Ця порада йде із «Секретів української мови» Святослава Караванського (видання 1994 року, видання 2009 року):

…Українську мову в УССР засмічувано кальками-копіями з російської мови. Читаючи видання УССР, можна зустріти чимало «винаходів» з кухні Інституту мовознавства АН УССР, керованого академіком Бєлодєдом та його учнями:

    шаблековтач (1)
    струмообертач
    шлаконагромаджувач.

Чи це живі слова? Чи хтось колись вживав їх, вживає, чи буде вживати? Це треба було б спитати у тих, хто засмітив такими «перлами» словники, підручники, наукову й технічну літературу.

Простежмо, як постало слово шаблековтач.

Немає жодного сумніву — це копія російського слова шпагоглотатель. Для росіянина слово шпагоглотатель звучить нормально з багатьох причин. Воно відповідає російським словотворчим моделям, де віддієслівна частина глотатель на другому місці, — це раз, воно має легку для вимови звукову структуру А-О-О-А-Е з жіночим наголосом — це два. Додам, що слово глотатель само по собі існує в російській мові, і отже, вся сполука цілком зрозуміла для вуха росіянина.

Щодо українського слова шаблековтач, то воно не відповідає українським словотворчим моделям, а слово ковтач само по собі в нашій мові не існує.

У творених українцями складних словах віддієслівна частина стоїть на першому місці:

    варивода (2)
    вернигора
    вертихвіст
    загнибіда
    закрутиголова
    котигорошок
    паливода
    пройдисвіт
    перекотиполе
    скализуб
    хапокниш.

Головна перевага форм (2) у тім, що вони мають один або й два додаткових півнаголоси (коти́горо́шок, приши́й-коби́лі-хві́ст), що сприяє і вимові і засвоєнню слова.

Маючи модель (2) за зразок, поміркуймо, як належить по-українському назвати особу, що ковтає шаблі або шпаги (шпади). Тут можливо кілька варіянтів:

    ковтайшабля, лигайшабля, ковтайшпага, лигайшпага, ковтайшпада, лигайшпада

Кожен з цих варіянтів, як на мене, краще звучить від незграбного шаблековтача. Щоб надати українського забарвлення усій формі, варто у другій частині складного слова замість шаблі вжити шворінь:

    ковтайшворінь, лигайшворінь

Отже, ми маємо аж вісім форм, з котрих треба вибрати найвлучнішу. Мені здається, що такою формою є форма лигайшворінь, але читач може сам вибрати, що, на його смак, найкраще вписується в українську мовну тональність, або й запропонувати свій варіянт до шаблековтача, форми неживої і неконкурентоздатної.

Наведений приклад наочно показує, що мова, яка «здирає» лексичні форми з усталених зразків інших мов, компромітує сама себе карикатурністю здертих форм, обертається на мову-жебрака, на блідий варіянт «досконалої та розвиненої» мови.

Очевидно й те, що для успішного словотворення треба глибше аналізувати наявні, випробувані часом зразки українського словотвору, які відкривають невичерпні можливості для мовної творчости.

Описаний словотвір дозволяє підшукати варіянти і до кальок (1):

    (Калька — Українська форма)
    струмообертач — верниструм або крутиструм
    шлаконагромаджувач — збирайшлак або стягайшлак

Річ ясна, що можливі й інші розв'язки. Той, хто гадає, що українська мова має обмежені можливості словотвору і тому має вдаватися до калькування, очевидно, глибоко помиляється. У дальшому викладі буде розглянуто кілька «невикористаних можливостей» українського словотвору, ігнорованих в УССР через антиукраїнську політику комуністичного режиму.

Але при всій повазі до Святослава Караванського — ніде в книжках (Google Книги, корпус GRAC-3) я не бачу реального вжитку жодного із запропонованих слів (ковтайшабля, ковтайшворінь, ковтайшпага, ковтайшпада, лигайшабля, лигайшворінь, лигайшпага, лигайшпада; окрім, власне, посилання на вищенаведену книгу Караванського і декількох джерел, що безпосередньо базуються на ній: вищенаведеної статті OnlineCorrector, статті «Українська мова далі уподібнюється російській» у Gazeta.ua й допису на форумі СЛОВНИКа.ua).

Отже вищенаведені 8 варіантів (ковтайшабля, ковтайшворінь, ковтайшпага, ковтайшпада, лигайшабля, лигайшворінь, лигайшпага, лигайшпада) є власним словотвором Святослава Караванського. Це його погляд на те, як мало б бути (навіть розділ, що містить цитату, називається «Невикористані можливості»), але реально українські автори до цієї поради досі (майже) не дослухалися. Чи дослухатися Вам — вирішувати Вам.

5
 • Так сама ідея зі статті правильна чи надумана? Бо якщо вона правильно, то тут нема чого думати - треба виправляти помилки.
  – Yola
  Commented Oct 17, 2018 at 5:41
 • 2
  @Yola, ну, я не можу відповісти на це запитання об'єктивно. Мені здається, ближче до надуманої. Але навіть якщо ідея про більшу логічність слова А за слово Б правильна — це ще не означає, що треба обов'язково вживати А — мова для того, щоб тебе розуміли, а не для вправ з логіки (принаймні я тричі подумаю, перш ніж уживати слово, незрозуміле іншим, можливо вживатиму його спочатку у випадках, де це не критично і/або його значення видно з контексту).
  – Sasha
  Commented Oct 17, 2018 at 10:06
 • якщо творення слів буде нелогічним, то мовою буде складно користуватись. Набагато легше запам"ятовувати слова, якщо вони піддаються певним правилам. Це ж не шифр якійсь де потрібна плутанина.
  – Yola
  Commented Oct 17, 2018 at 10:13
 • 2
  @Yola, з одного боку — так. З іншого боку — різні люди можуть одну й ту саму ситуацію підводити під різні закономірності, тому логічним для однієї й тої самої ситуації за їхніми поглядами буде різне. А усунення всіх неоднозначностей (розв'язування всіх конфліктів між закономірностями) у мові, можливо, призведе до стрімкого збільшення її складності.
  – Sasha
  Commented Oct 17, 2018 at 10:31
 • 1
  Лигайшворінь образніше й відбиває нашу питому рису. Тому як простий мовець гадаю слід використовувати перший варіянт, хоча слово зрештою за фаховими мовознавцями.
  – meleten
  Commented Nov 4, 2023 at 12:43

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.