17

Ймовірний контекст:

Когда я позвоню, ты лучше ответь мне.

Коли я зателефоную, ти краще …яке тут слово?… мені.

Йдеться про наказовий спосіб дієслова "відповісти" доконаного виду теперішнього часу. В сучасних словниках ми не знайдемо такої форми. Пишуть, що не утворюється. Але в правописному словнику Г. Голосевича за 1929 читаємо: відпові́ж, -ві́жмо, -ві́жте і рідше -ві́дж, -ві́джте. Крім того, цю форму ("відповідж" або "відповіж") використовували деякі наші класики, зокрема О. Кобилянська, І. Франко, Стефаник і навіть Василь Стус.

То може краще замість "дай відповідь" (рос. ответь) казати "відповідж"/"відповіж"?

7
 • 3
  Possible duplicate of Imperative for ‘розповісти’, the second person Commented Feb 18, 2017 at 15:51
 • 1
  Погоджуюсь, що питання цікаве, але 'відповідж' звучить жахливо.
  – sashaeve
  Commented Feb 18, 2017 at 17:08
 • 2
  @bytebuster, this isn't a duplicate at least because this question is in Ukrainian and that question was in English, while our most popular opinion about cross-language duplicates is "keep both".
  – Sasha
  Commented Feb 18, 2017 at 20:38
 • @bytebuster, з іншого боку — таке формулювання справді провокує «opinion-based» відповіді (тобто відповіді, що базуються на особистій думці, а не на фактах). Я, здається, знаю, як переформулювати, щоб не провокувало. Але не вважаю себе вправі змінювати суть питання.
  – Sasha
  Commented Feb 18, 2017 at 20:43
 • Голосую за закриття. Питання дійсно цікаве, але виходить за рамки stackexchange, оскільки вимагає розширеної дискусії. Автор може продовжити на сторонніх форумах. Наприклад: 1) темі Словника [Відповіж, відповіжте, Чи можливо вживати] (forum.slovnyk.ua/index.php?showtopic=598) 2) Наказовий спосіб дієслова "відповісти" tereveni.org/topic/26240
  – Jack
  Commented Feb 19, 2017 at 9:13

4 Answers 4

6

Існує інше дієслово зі значенням "відповідати": відказувати. Пропоную використовувати наказове відкажіть, або відпишіть, залежно від контексту.

3

Суб'єктивно мені не подобається форма відповідж чи відповіж і може й добре, що такої форми немає в сучасних правилах.

В цьому конкретному випадку можна відповісти таким чином:

Коли я зателефоную, тобі краще відповісти мені.

0
2

Дїєслово відповісти належе до окремої дїєвідміни, як виняткову. Правопис 2019 року виокремює такі: да́ти, ї́сти, відпові́сти́, розпові́сти́ i бути. І подає такі відмінки.

Особа Однина Множина
1 відпові́м відповімо́
2 відповіси́ відповісте́
3 відпові́сть даду́ть ві́дповідь

Як бачимо, третя особа множини майбутнього часу відсутня, як і наш наказовий, натомість радять вживати дати + відповідь, а отже дайте відповідь чи десь так.


Якшчо забути про державну українську і поглянути шчодо відповіж і відповідж. Таке справді є, особливо якшчо дїєслова, котрі на -сти, запишуть ся в повноцїнну третю дїєвідміну. Сюди входять ті ж згадані дїєслова, хіба шчо можна виокремити єсти і викинути бути. Тоді мати ймемо десь таку будову, якшчо брати сучасну правописну.

Наказовий

Особа Однина Множина
1 -жмо
2 -жте

Майбутнїй чи теперїшний час, залеже від доконаностьи

Особа Однина Множина
1 -мо
2 -си -сте
3 -сть -дять

Минулий

Число Чоловічий Жїночий Середнїй
Однина -ла -ло
Множина -ли -ли -ли

Тому на їж — відповіж, a на їдж — відповідж. Зараз да(д)ж звучати йме дуже дивно, але воно досї стрїчає ся в слові як да(д)жбог проти дайбог.

Не зовсїм по темі, але зазначу, же ця дїєвідміна може наближувати ся до гинших, наприклад заміна -си на -(и)ш: їш ~ їсиш, даш ~ дасиш ітд; шче мати гинші відгалуження, нп -си на -сь: дась, їсь ітд; або вже згадане тут -дж замість .

0
0

Дієслова дати, їсти і відповісти (розповісти) не належать ні до першої, ні до другої дієвідміни. Це тзв. архаїчна дієвідміна. Їсти і відповісти відмінюються за одним зразком. Отже, їм, відповім їси, відповіси їдять, відповідять їж, відповіж ітд.

1
 • 2
  Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Хоча цей допис, теоретично, може містити відповідь, було б набагато краще, якби він містив обґрунтування на основі посилань на авторитетні джерела та/або академічні дослідження. Дописи, що не містять обґрунтування, часто спричиняють «мінусування» та диспути. Commented May 10, 2021 at 12:25

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.