9

Я українка, і я помітила, що є люди, які говорять "наш" і які говорять "наший". Який варіант більш граматично правильний?

1 Answer 1

8

Наш — нормативне (зокрема див. у «Словнику української мови» в 11 томах).

Наший — діалектне, зокрема західнополіське (в словниках зазвичай відсутнє):

Серед присвійних займенників виділяються форми на́ший 'наш' і ва́ший 'ваш', що виникли за аналогією до інших займенників із закінченнями -ий || -ій (са́мий, йі́хн'ій, вс'а́кий) та до повних форм прикметників чоловічого роду: на́ший куто́к, на́ший ба́т'ушка, ва́ший брат, де ва́ший па́рубок?..
Г. Аркушин, «Іменний словотвір західнополіського говору», Луцьк, «Вежа», 2004, ISBN 966-600-145-4, с. 701.

Також є форма наши́й у дієслова нашива́ти.

2
 • 1
  Дякую за відповідь. А що більш формальне?
  – Ксеня
  Commented Oct 11, 2018 at 20:46
 • @Ксеничка, «наш».
  – Sasha
  Commented Oct 12, 2018 at 6:25

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.