6

Як пояснити «і в головах низько»? Приклад вживання: «Він як не грюпне дверима перед тим як зайти в хату, то йому й в головах низько».

2
 • 1
  Ви маєте на увазі: (а) «яке значення в цього словосполучення» чи (б) «як сталося, що це словосполучення набуло такого значення»?
  – Sasha
  Oct 6, 2018 at 20:22
 • 1
  Цікавий вираз... Ніколи такий не чула.
  – Enguroo
  Oct 9, 2018 at 2:38

1 Answer 1

6

З різних джерел (хоч і не дуже авторитетних) — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

У головах низько. Незручно, бракує чогось, не по собі.

Раніш то бувало не дуже-то, а тепер таке пішло, що як не придумаєш чого, то наче тобі і в головах низько… (І. Микитенко, Дні юності, І, І, 2).

Ще приклад:

От сусіда бог послав. Не чоловік, а кара господня. Йому й у головах низько, як не наведе на кого міліцію (Василь Захарченко).

3
 • Збиває з пантелику перше визначення 'незручно', бо якщо його наприклад підставити в моє речення - приклад то вийде галіматья
  – piznajko
  Oct 9, 2018 at 5:06
 • @piznajko, мається на увазі: не в прямому сенсі «фізично незручно», а в переносному «психологічно людина почуває себе некомфортно» (хоча, я так розумію, вираз походить саме від фізичного — спати незручно, коли в головах низько). Тобто така людина, що їй обов'язково треба грюкнути дверима, перш ніж у хату зайти, інакше почуватиметься «не в своїй тарілці» (частковий синонім). Навіщо грюкати, я не знаю: або справді прикмета така (не зробить — почуватиметься некомфортно), або це просто перебільшено образно описується, що людина дуже незграбна (як заходить, то (майже кожного разу) мимоволі грюкне).
  – Sasha
  Oct 9, 2018 at 7:19
 • Тобто якщо я правильно розумію речення в запитанні, то це аж переносне значення від переносного значення :). Пряме значення — людині фізично некомфортно, як дверима не грюкнула. Переносне значення — людині психологічно некомфортно, як дверима не грюкнула. Тут — людина груба/незграбна/різка, і ми образно описуємо це «він як дверима не грюкне, то йому не по собі».
  – Sasha
  Oct 9, 2018 at 7:26

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.