1

Серед рідкісних слів у творах Франка побачив слово "скрипта" (якого не знайшов в СУМі):

Скрипта – підземна печера

Тому вирішив перевірити його етимологію, однак пошуки в ЕСУМі та в Інтернеті не дали ніяких результатів.

 • 1
  Один із подібних переліків слів посилається на 25-й том зібрання творів Франка в 50 томах (також 1, 2, 3) — й дійсно там на с. 556 написано «скри́пта — підземна печера», — але конкретний твір, де Франко вживав це слово в цьому значенні, я не знайшов. – Sasha Oct 5 '18 at 13:25
 • 1
  Так, теж намагався знайти це слово у його творах, але нічого не вийшло. Гадаєте, він його ніколи не використовував? – Анатолій Oct 5 '18 at 13:50
 • 1
  Та ні, я вірю, що використовував, просто хотілося б знайти контекст (але, на жаль, пошук у DJVU-файлі не працює, а в Google Книгах працює неідеально). – Sasha Oct 5 '18 at 13:51
 • А це не опечатка? Може, малося на увазі "крипта"? – Kreiri Oct 8 '18 at 9:15
 • Напевно ні, бо "крипта" не зовсім рідкісне слово, але гадаю, що можливо між цими словами може бути щось спільне. – Анатолій Oct 8 '18 at 16:30

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.