7

На деяких сайтах знайшла інформацію про те, що "радувати око" — скалькований вислів. І його потрібно замінити висловом "тішити око".

Чи варто тоді вживати слово "радувати" як самостійне? Чи краще вживати "тішити"?

Особисто мені подобається другий варіант. І я взагалі думала, що в українській мові немає "радувати". Але у СУМ-11 воно є:

РАДУВАТИ, ую, уєш, недок., перех. Викликати почуття радості. <…>

ТІШИТИ, шу, шиш, недок., перех. 1. Робити комусь приємність, бути комусь втіхою; радувати кого-небудь. <…>

1
 • Ну, однокорінні слова на -рад- в українській мові очевидно є (радий, радісний, радість, радіти, радощі). Та й письменники-класики його вживали.
  – Sasha
  Sep 27, 2018 at 22:11

2 Answers 2

3

Справді, багато джерел (Онлайн Корректор, сайт Мовник, словник Волощака, словник-антисуржик) вказують на те, що потрібно казати "тішити око" (або ж веселити/розвеселити - джерело).

Однак, зверну увагу на Онлайн Корректор, там не пише "помилка", а "не рекомендовано", тобто якщо ми скажемо "радувати око", то це не буде абсолютною помилкою. Хоч це і є калька з російської, та цей вислів також вживається як в творах класичної української літератури (Тече Псьол… Тече, на сонці вилискує, землю поїть, ліси годує і око радує.. (Остап Вишня) ), так і зустрічається не лише в СУМі, але й в Словнику синонімів. Можливо редактори цих словників допустилися цієї помилки саме через те, що скалькований варіант досить часто зустрічається у літературних творах.

Однак, варто все ж таки казати "тішити/веселити око/серце".

На рахунок самого слова "радувати", дивно, але в ЕСУМі його немає. Однак, бачимо його в СУМі і словнику синонімів, а також в російсько-українському словнику на Академіку. Лише ось тут (не вважаю надійним джерелом) я знайшов, що "радувати" - це русизм. Сказати чи це так досить складно, бо й справді є стара українська колядка "Ой радуйся Земле".

То як бути? Як я вже писав, краще уникати вислову "радувати око", однак гадаю вживання самого слова "радувати" не буде помилкою, бо якихось фактів, які б доводили те, що це русизм я не знайшов.

3
 • Щодо «радувати око», то я не розумію, звідки взагалі взялася версія, що це помилка, якщо воно вживається в письменників і є подібні ідіоми «веселити око», «тішити око».
  – Sasha
  Oct 4, 2018 at 12:48
 • 1
  Трішки доповнив відповідь. Справді дивно, що слова "радувати" немає в ЕСУМі. Oct 4, 2018 at 13:16
 • «Ой радуйся, земле» — теж спало на думку :).
  – Sasha
  Oct 4, 2018 at 15:36
1

У Словнику синонімів знаходимо ці слова як синоніми:

РА́ДУВАТИ (викликати почуття радості); ТІ́ШИТИ,

Однак, у Словнику-антисуржика також знаходимо:

РАДУВАТИ ОКО - тішити око.

Цікаво, що у словниковій статті радувати знаходимо фразеологізм:

РАДУВАТИ, ую, уєш, недок., перех. Викликати почуття радості.

♦ Радувати око (очі) див. око 1.

і в словниковій статті тішити також знаходимо такий фразеологізм:

ТІШИТИ, шу, шиш, недок., перех.

♦ Тішити око (вухо, зір, слух і т. ін.) — викликати приємне відчуття своїм виглядом, звучанням і т. ін.

Незрозуміло чим можна пояснити те, що словник-антисуржик подає одну інформацію, а СУМ іншу.

2
 • Можливо, я помиляюся, але мені здається, yulia17 питала перш за все про саме слово «радувати», а не про словосполучення «радувати око».
  – Sasha
  Oct 4, 2018 at 15:38
 • так, як самостійне)
  – yulia17
  Oct 31, 2018 at 15:23

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.