2

Читаю у Вікіпедії про історію села Новожуків:

Акт 1593 року згадує, що «крестьяне Новоселок» допомагали зводити ушкоджений повінню міст на Пересипницю, а через рік інший документ сповіщає про пожежу панської конюшні дворового «чворака».

Цікавить саме слово чворак, оскільки у цьому контексті мені незрозуміле.

СУМ-11 цього слова не видає.

2

У Словнику лемківської говірки знаходимо:

чворак -рака, ч. Св. Хата, що складається з чотирьох кімнат.

У Блозі МАНДРИ також знаходимо це слово у цьому ж значенні:

Як подає польська версія Вікіпедії, Czworak - budynek o czterech mieszkaniach, z których każde posiada osobne wejście z zewnątrz. Budowany zazwyczaj dla pracowników folwarcznych w dużych gospodarstwach rolnych (Czworak (budynek)).

Також у Вікіпедії також знаходимо це слово, але в іншому значенні:

Чво́рак (пол. czworak) — срібна монета Великого Князівства Литовського XVI століття. Чворак дорівнював 4 литовським грошам або 5 польським. Карбувався чворак Литовським монетним двором у 1565–1569 роках.

У поданому Вами реченні слово чворак вживається у значенні хати, що складається з чотирьох кімнат.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.