3

Зустрічала різні назви місця, в якому продають певні предмети, речі, продукти: ятка, торгівельна лавка, палатка. Чи є якась відмінність між цими словами? Чи вони є взаємозамінними?

В словнику української мови: Я́ТКА, и, жін.

 1. Легка будівля для тимчасового користування (торгівлі, виставки і т. ін.); балаган.
 • 1
  Я так розумію, Вас цікавлять нюанси у вживанні цих слів (ятка, торгівельна лавка, палатка) — можливо, вони частково відрізняються значенням (не в кожному випадку доречні всі три), можливо, вони мають різну стилістику (частина з них застарілі, розмовні, підходять лише для поетичного стилю) тощо. Але @P.Vovk, по-моєму, має рацію, що варто явно означити, що саме шукаєте, прямо в запитанні. – Sasha Sep 25 '18 at 7:46
 • Так, цікавить, чи є якась відмінність. Відредагувала запитання, дякую. – yulia17 Oct 31 '18 at 15:34
4

Отже, мова йде про місця на ринках, де продають певні товари. Перевіряємо варіанти по черзі.

 1. Ятка:
 1. Легка будівля для тимчасового користування (торгівлі, виставки і т. ін.); балаган.

Підходить під ваше визначення. Можна використовувати.

 1. Палатка:

ПАЛА́ТКА, и, жін. Тимчасове, звичайно літнє приміщення, зроблене з цупкої непромокальної тканини, шкур і т. ін., що натягуються на каркас; намет.

Не підходить під ваше визначення. Водночас, за запитом "торгівельна палатка" саме у потрібному вами значенні є досить багато використань (900 результатів). Отже в розмові можна використовувати таке слово, але в офіційних документах або просто за потреби серйознішого тону краще обмежитися першим варіантом.

 1. Торгівельна лавка:

Те саме, що крамни́ця.

Мати все турбувалася, коли б його у лавку піти, набрати Галі на плаття (Панас Мирний); Хiба я якийсь крамар, що має лавку для сiм'ї? (В. Винниченко)

Отже лавка - це щось на кшталт магазину, крамниці, приміщення, де щось продається, а не просто великого намету. Є ще "торгівельна лавка", як ви правильно помітили у запитанні, але пошук вказує на те, що це словосполучення не надто вживане.

Тому, якщо вам йдеться про точність, то найкраще те значення, що вам потрібне, передає слово ятка. У звичайній розмові або у пості в соцмережі можна ще сказати "торгівельна палатка" або скоротити до "палатка", бо це слово широко вживане.

3

РУНДУ́К, а, чол.

 1. Легка споруда, що являє собою відкритий або критий прилавок для роздрібної торгівлі. Пішла я в той ряд, де продають огородину. А ряд той довгий, похожий на вулицю: по обидва боки рундуки з покрівлею на стовпцях (Нечуй-Левицький, III, 1956, 264); Серед приватних крамничок і рундуків метушилися покупці та продавці (Натан Рибак, Час, 1960, 156).

 2. Невелика споруда для ремонту, лагодження чого-небудь (перев. взуття). На розі вулиці моєї У голубому рундуку Працює швець (Іван Нехода, Ми живемо.., 1960, 118).


Торговельна мережа — сукупність магазинів, рундуків, палаток і т. ін. у якійсь місцевості, у якомусь районі.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.