2

Кілька разів чула, що слово "розписка" (з наголосом на О) вживають у значенні укладання шлюбу.

В мережі знайшла лише про розпИску, зокрема у Вікіпедії:

Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, документів тощо від установи чи приватної особи.

Можливо, рОзписка - діалектне похідне від російського "роспись"? Взагалі існує таке слово?

1
 • 1
  я думаю, варто уточнити, де саме ви чули це вживання з наголосом на першому складі.
  – P. Vowk
  Sep 21, 2018 at 17:57

1 Answer 1

2

Гадаю йшлося про звичайну розпИску. І "Словник української мови" в 11 томах, і стаття "Форморозрізнювальна роль наголосу в іменниках першої відміни" В. Винницького (ст. 2) пишуть, що наголос на букву "И" (і це вірний варіант).

Однак, натрапив на статтю "Наголошування префіксально-суфіксальних іменників жіночого роду з суфіксом -к(а)" В. Винницького (на жаль не вдається скопіювати), де подається як варіант "рОзписка", так і "розпИска". Можливо, ви почули "рОзписка" у якомусь регіоні, де зберігся наголос на префікс, однак слово означає те саме, що і "розпИска". І так, в російській мові існує слово "роспись".

1
 • 1
  Так, підтримую цю відповідь. Згідно з 2-ю наведеною статтею В. Винницького, в таких словах «здавна… діє тенденція до переміщення наголосу з префікса на корінь», і в словнику Грінченка (1909) ми ще бачимо старий наголос рОсписка. Ймовірно, просто десь досі використовується старий наголос (хоч і нормою він уже не вважається).
  – Sasha
  Oct 5, 2018 at 13:41

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.