4

В Карпатах помітила табличку «туристська база відпочинку».

На порталі https://ukr-mova.in.ua знайшла картинку:

Туристичний: організація, бюро, клуб, секція, похід, мандрівка, спорт, сезон — Туристський: автобус, намет, група, база, велосипед, костюм, відпочинок, маршрут, пісня

А що стосується бази відпочинку чи табору — туристичний/а?

  • 1. Бажано давати пряму ланку, де саме бачили зобразу. 2. Там сливе під кожним зобразом є опис: Туристичний – який стосується туризму, подорожей. Туристський – який стосується туриста, туристів, призначений для туристів. – stegetsj Sep 19 '18 at 5:54
1

Тетяна Коць у статті "Туристичний-туристський":

Вживання слова туристський передбачає сполучуваність із назвами певних реалій життя туристів: туристська база.

На сайті Словопедії також знаходимо:

Туристський. Який стосується туриста, туристів: туристський намет, туристський автобус, туристський похід (похід туристів), туристський сезон, туристський табір, туристська база, туристська група, туристська подорож, туристська путівка.

Також знаходимо у статті Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»):

Варіант туристичний неприродний з низкою лексем, які змістово поєднуються з поняттям “турист”: база.

Отже, правильно туристська база, туристський табір.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.