5

Я помітила, шо на західній Україні слово "прошу" вживають в декількох значеннях:

 1. "Будь ласка", "you are welcome";
 2. коли перепитують;
 3. перепрошую?

Чи варто вживати це слово на іншій частині України?

Чи можна вважати його українським?

Чи це галицизм, запозичення з польскої (пшепрашам) / чеської (prosim) мови ?

2
 • чим відрізняються в запитанні варіанти 2 і 3?
  – P. Vowk
  Sep 21 '18 at 17:47
 • Чи правильно я розумію: п. 1 — це відповідь на подяку, п. 2 — це коли недочули й перепитують, а п. 3 — це коли просять вибачити за якусь провину?
  – Sasha
  Oct 4 '18 at 11:48
3

У статті В. Васильченко. Мова: Розрізняймо підступних близнюків! знаходимо:

ПрОшу – належить до арсеналу етикетних слів, виконує ту ж саму функцію, що й “будь ласка” (будь ласка (синонімічні йому коли (як, якщо) [буде] [твоя, ваша і т. ін.] ласка; з ласки вашої (твоєї і т. ін.) – “чемне звертання при проханні або згоді на що-небудь”).

Олександр Авраменко радить вживати прОшу, “коли відповідаєте на подяку, якщо ваша послуга була незначною, адже прОшу звучить скромніше, ніж будь ласка”.

У статті Н. Ф. Баландіна. Перформативи як індикатори функцій конвенційних висловлень знаходимо:

Сфера функціонування українського прошу (просимо) у значенні «будь ласка / будь ласкавий / з вашої ласки / коли ваша ласка» значно вужча. Іноді таке вживання вважають регіонально зумовленим. В україністиці існують спроби розмежування функціонального змісту слова за допомогою наголосу. Прошу з наголосом на останньому складі рекомен­ дується для вживання у значенні «прохання», «клопотання», а з наголосом на першому складі — у значенні «будь ласка», «запрошую» (Гринчишин Д. Г., Капелюшний А. О. та ін. Словник труднощів української мови.— K., 1989.— С. 257). Пропонована різнонаголошу- ваність слова прошу, не маючи під собою чітких об’єктивних критеріїв, не зовсім виправдана й утруднює його вживання. За основу розрізнення пропонують сфери вживання, стилістику, а насправді залучається семантика, принаймні це засвідчують наведені у словнику приклади.

3
 • 3
  Ньічого не написано про прошу јак просте вибаченньа — јак перепрошују. Недарма ж тут 2 останньі пункти чи останньиј абзац згадује польську та чеську.
  – stegetsj
  Sep 19 '18 at 5:58
 • 1
  То що вживати коли недочув? На заміну слова прошу. May 7 '19 at 8:16
 • @RomanKoroliak, є, наприклад, варіант даруйте.
  – Sasha
  Jul 17 '19 at 11:02
1

З польської це більше відповідник слова "proszę" ( чит. проше), а не слова "przepraszam" (чит. пшепрашам). Це означає, що його використовують під час прохання і під час відповіді на вдячність. Якщо ви маєте на увазі використання цього слова в ситуації: "Я перепрошую ("пшепрашам" саме це означає), що Ви маєте на увазі кажучи...?", "Я перепрошую, що ви сказали?", то в польській мові в такому випадку сказали б: "słucham?" (чит. слухам).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.