4

Зрідка, але зустрічається в ЗМІ слово "домосід", як на мене, схоже на бездумну кальку з російської мови.

Приклад вживання тут.

Утім, корені слова типово українські, та й колись чула, що для нашої мови характерне творення слів із усіченою основою, тому формально до домосіда питань не має виникати.

На думки наводить словникова стаття з СУМ, де приклади взяті з текстів радянських часів. Чимало росіянізмів тоді було не тільки в художній літературі, а й у самому словнику.

Слово домосід уживано не так вже й часто. Чи маємо яке інше слово із тим-таки значеням, якийсь цікавий синонім, може навіть образний? Натрапила було на кикимору, але мені здається, це більше про відразливу зовнішність, та й конотація виразно негативна, тому шукаю далі.

1
  • 2
    виправив "СМІ" на "ЗМІ", бо схоже на кальку)
    – P. Vowk
    Commented Sep 21, 2018 at 17:44

1 Answer 1

5

В СУМ-20 також є слово "домосід", проте там вже є інші, ніж в СУМ-11, значення та приклади вживання цього слова. Також слід відмітити, що слово "домосід" має позначку розмовне та подається посилання на інше слово (більш "головне", літературне) у словнику: "домувальник".

ДОМОСІД а, ч., розм. Те саме, що домува́льник. Ти говориш – пожив би дома... Ну який з мене домосід? (П. Дорошко); Мої батько й мати не любили світського життя і виїжджали тільки в крайніх випадках. Вони були домосіди (з мемуарної літ.); Образно. Коли настає зима, бобри стають справжніми домосідами, адже вони зовсім не виходять зі своїх темних нір, що складаються з мулу і дерева (із журн.).

ДОМУВАЛЬНИК а, ч. Той, хто сидить удома, проводить час удома. Вони ще не звикли до таборових умов, а тому й думки їхні весь час линуть .. до своїх домівок і .. Усі вони за своєю вдачею домувальники... (Б. Антоненко-Давидович); Цей архітектор жив як каталонець: домувальник, із погляду загального світогляду, людина досить вузька й містечкова, хоча, звичайно, був у курсі сучасної світової культури (із журн.).

Зі сторінки синонімів слова "домувальник" у "Словниках України on-line" від УМІФ (також продубльованої на uk.WorldwideDictionary.org):

ДОМУВА́ЛЬНИК (той, хто любить проводити час удома), ДОМОСІ́Д, ДОМОСИ́ДА розм., заст., ХА́ТНИК розм., СИ́ДЕНЬ зневажл., ПІЧКУ́Р зневажл., ПІЧКУ́РНИК зневажл., ДОМОНТА́Р заст., ДОМА́Р заст., СИДУ́Н заст., ДОМОТУ́Р заст. Ти говориш - пожив би дома... Ну який з мене домосід?(П. Дорошко); Оце ще сидень, і між люде ніколи не вийде (Словник Б. Грінченка); - Якого біса мені тут сидіти! - здивувався Бульба.. - Щоб я став гречкосієм, пічкуром (О. Довженко); - Реєстровці життям своїм жертвують, а якийсь пічкурник хутірський лежить і живіт свій гріє (І. Ле); Хай товариство сміється з мене, що я отаманства відбіг, що я домонтар, бабій (Ганна Барвінок).

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.