4

Якось довелося почути як дівчину Поліну одна бабуся кликала Палажка (те саме, що і Пелагея).

На Вікіпедії я знайшов таку інформацію про походження імені Поліна:

...походить від грецького імені Аполлінарія, яке є похідною імені давньогрецького бога Аполлона, та означає «сонячна». Інша версія походження імені — від фр. Pauline («Полін», «Поліна») — французького варіанту імені Павлина.

Там же вказано, що споріднене ім'я - Павлина, яке немає нічого спільного із іменем Пелагея. Однак на тій же Вікіпедії читаємо:

Святих під іменем Поліна немає як у Католицькій, так і у Православній церкві. Зазвичай хрестять Полін під іменами Пелагея, Павла, Аполлінарія.

Але наскільки я знаю, ім'я, дається при народженні, і те, яке дається при хрещенні, не завжди співпадають, а інколи й можуть бути зовсім різними.

Однак, на цьому сайті (а також тут) є інформація:

Зменшувальним ім’ям від Пелагея стане Поля, Полюся.

Та не впевнений, що цим сайтам можна довіряти. Тому вирішив пошукати етимологію імені Пелагея, і ось що я знайшов (Вікіпедія) - ім'я Пелагея походить від д.грец. πέλαγος — «море», але ж на самому початку я знайшов, що ім'я Поліна означає "сонячна".

Отже, як бути із цими іменами? Мені здається, що все ж це різні імена, однак, напевно, так як Полінам часто при хрещенні дають ім'я Пелагея, деякі люди так іх і називають, а отже кликати Поліну Пелагеєю - помилка (бо все ж при хрещенні дівчинку ще можуть назвати Аполлінарією або Павлою).

2
  • 3
    Дівчина на Палажку відкликалася? Не ображалася? Значить, її можна так звати. Якими формами яких імен ~правильно~ називати людину - вирішує саме ця конкретна людина.
    – Kreiri
    Commented Sep 18, 2018 at 13:20
  • Питання - чи це одне і теж ім'я чи це зовсім різні імена? Commented Sep 19, 2018 at 8:52

1 Answer 1

5

Із словника-довідника "Власні імена людей" Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська

Поліна

Палажка

Отже, можна зробити висновок, що це два різні імені.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.