4

Конвікт - гуртожиток, пансіон; інтернат для учнів школи або колегіуму із досить суворим статутом; те саме, що й колегіум.

Приклад вживання (джерело):

Велична історія конвікту: як навчали майбутню еліту сто років тому

Пошуки в СУМі та ЕСУМі не дали ніяких результатів, однак, можливо хтось із користувачів знає щось про походження даного слова.

1 Answer 1

4

В російській мові теж є відповідне слово, хоча дещо з іншим тлумаченням:

 • Конвикт (лат. convictus, від convivere — жити разом) — спільний стіл у вищих навчальних закладах, а також учні, яких утримують коштом держави або суспільства.

  Конвикт (лат. convictus, от convivere — жить вместе) — общий стол в высших учебных заведениях, а также ученики, содержимые на счет казны или общества (Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней. — Михельсон А.Д., 1865).

 • Конвикт — гуртожиток навчального (зазвичай духовного католицького) закладу.

  Конвикт — общежитие при учебных (преимущ. духовн. католических) заведениях (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. — Павленков Ф., 1907).

 • Конвикт (лат. convictus, від convivere — жити разом) — спільний стіл у вищих навчальних закладах, а також учні, яких утримують коштом держави чи за малу платню.

  Конвикт (лат. convictus, от convivere — жить вместе) — общий стол в высших учебных заведениях, а также ученики, содержимые на счет казны или за малую плату (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. — Чудинов А.Н., 1910).

Хоча значення дещо інше, я припускаю, що походження українського слова може бути тим самим — від латинського convivere (convivo) — «жити разом» («я живу разом [з …]»).

До речі slovnyk.ua (не дуже авторитетне джерело, бо невідомо хто його складав; зазвичай він просто наводить статті із «Словника української мови» в 11 томах, але в цьому разі він дає власне тлумачення) каже, що в українського слова є ще й інші значення, що більше перетинаються з відповідним російским словом (хоча це може виявитися просто перекладом вищеназваних російських словників):

КОНВІКТ, -а, ч., іст. 1. Гуртожиток при навчальних (перев. духовних католицьких) закладах. 2. Загальний стіл у вищих навчальних закладах, а також учні, які утримуються за рахунок скарбниці або за малу плату.

3
 • Як ви гадаєте, чи не треба перекласти українською російське джерело? Може, залишити саме слово "конвикт" російською, а пояснення надати українською? Бо ви потім навіть не переказуєте значення того, що написано в цитаті, і людині, яка вчить українську, але не знає російську, буде складно зрозуміти, про що мова.
  – P. Vowk
  Sep 21, 2018 at 17:11
 • @P.Vovk, можливо, Ви праві. Але я наводив це в першу чергу задля «лат. convictus, от convivere» (що пояснено нижче). Але якщо наполягаєте — перекладу.
  – Sasha
  Sep 21, 2018 at 17:30
 • Як на мене, то в такому випадку можна було б цими дужками й обмежитися. Не наполягаю. Просто зробіть, будь ласка, як матимете сили.
  – P. Vowk
  Sep 21, 2018 at 17:43

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.