2

У Вікіпедії читаю:

Назва села походить від слова «душити», «дусити», яке виникло у зв'язку з тим, що з усіх боків село стискали гори, немов душили його.

Зацікавило, чи слово "дусити", випадково, не росіянізм.

У СУМі-11 слова "дусити" немає.

Однак у Словнику чужомовних слів Павла Штепи, літери Ґ-Д є:

душити (горлянку) – дусити, задусити, здусити, подусити, удусити.

Отже, дусити - українське літературне чи росіянізм?

1 Answer 1

4

У Словнику лемківської говірки знаходимо, що це діалектизм:

дусити душу, дусиш, Ол. Душити.

Також знаходимо це слово в Словнику малозрозумілих слів:

дусити — душити.

В Етимологічному словнику ( Т. 2., с.150) знаходимо:

душити "давити, пригнічувати", душитися "задихатися", [дусити] "давити" Ж.

Отже, вся ця інформація є підтвердженням того, що дусити – це діалектизм, але не росіянізмом.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.