4

У статті РОЛЬ МИТЦІВ - ТВОРЦІВ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ подають такий варіант:

Львівський відливник Франке (Франкович) Андрій (?-1668), син Георгія Франке, який працював у 40-60-х роках XVII в людвісарні біля Галицької брами, створив дзвін 1654 для домініканського монастиря...

Б. Кіндратюк у монографії Дзвонарська культура України використовує іншу форму слова:

[...] стисло описав історію декількох людвисарень у Галичині.

Звернулася у СУМ-11, однак результату не отримала.

То як же правильно: людвисарня чи людвісарня?

1 Answer 1

3

У монографії Кіндратюк Б. Дзвонарська культура України знаходимо використання людвисарня.

У Енциклопедії українознавства. Словникова частина (ЕУ-II). — Париж, Нью-Йорк, 1955. — Т. 1. — С. 53-69 у словниковій статті артилерія знаходимо використання слова людвисарня:

Тут постала 1468 р. людвисарня (ливарня), яка постачала гармати на всю Україну.

У сучасних словниках це слово відсутнє. Натрапила також на цікаве обговорення:

Це полонізм: ludwisarnia - майстерня, де відливалися вироби з міді, бронзи або латуні, насамперед дзвони і гармати. З німецької Rotgießerei Зараз _Ex почне доводити, що це споконвічне українське слово, привласнене поляками
За правилами української мови повинно писатися людвисарня, але навряд чи це слово потрапило до словників, бо в Україні стосується лише кількох історичних пам'яток Першої Речі Посполитої.

Очевидно, справді правильно людвисарня.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.