2

У вірші Д. Павличка "Ностальгія" натрапила на таке слово:

Хахли-манкурти — плем’я безголове,

Та не кажіть, що розуму нема

У тих створінь, бо до чужої мови

Вони летять, немов до лампи цьма;

У CУМі-11 цього слова немає.

4

У Словнику лемківської говірки знаходимо:

цьма -цьми, ж. Пр. 1. Мряка, темнота. 2. Нетля; невеликий нічний метелик. - Цьма літат вночи.

У Словнику галицької говірки знаходимо:

Цьма - міль.

У Лексиконі львівському також знаходимо:

цьма нічний метелик (ср, ст)||бомок.

Отже, "вони летять, немов до лампи нічний метелик".

| improve this answer | |
  • 3
    Зауважу лиш що в наших краях немає нічних метеликів, тож перекладати потрібно тільки як "міль", до того ж велика. На малу міль цьма (тьма) не кажуть. Ну а бомок (бомко) - це ґедзь і я ніколи не чув щоб хто- чи коли-небудь на них казав цьма. – Юрій Гладьо Sep 13 '18 at 13:59

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.