3

Як і в попередньому дописі, знову запитую про лексему "топлес", однак цікавить вже чи це літературне слово.У Словнику іншомовних соціокультурних термінів воно наявне:

ТОПЛЕС (від англ. topless - без верха) без верхньої частини одежі, з відкритими грудьми (про конкурсанток, моделей тощо).

Але якщо звернутись за підтвердженням в академічні СУМ-11, СУМ-20, то його там немає.

Отож "топлес" - літературне слово?

1 Answer 1

3

Так, це слово є літературним, просто запозиченим (в СУМі в 11 т. його немає, очевидно, через те, що цей словник видавався в 1970-1980-хх рр., і це слово не було поширеним), а в СУМі в 20-х т. ще слів на т немає). У Великому тлумачному словнику сучасної української мови. - "Перун". 2005. без будь-яких позначок знаходимо це слово:

топлес

невідм. 1) Який оголює груди (про жіночий одяг). 2) Одягнута в сукню без ліфа.

Також це слово наявне в вищенаведеному Вами словнику. Тому, можна стверджувати, що це слово є нормативним.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.