3

В українській мові побутує слово "топлес", однак воно запозичене. Про нього читаємо у Словнику іншомовних соціокультурних термінів:

ТОПЛЕС (від англ. topless - без верха) без верхньої частини одежі, з відкритими грудьми (про конкурсанток, моделей тощо).

Однак щось мене зацікавило, чи є власне український відповідник до цього слова, що відповідав би його семантиці.

1 Answer 1

4

На сайті Словотвір знаходимо такі відповідники:

голіциць, наголяса, головерхо, голоперса(ий), напівгольцем, голий торс, напівгола, голігрудь, голяка, безверхньо, з голим верхом.

Більша частина цих термінів мають явно розмовний відтінок: наголяса, напівгольцем, голяка, голіциць. З голим верхом вираз є нормативним , однак, цей варіант має найменше голосів ( очевидно через те, що складається з 2-х слів).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.