2

У попередньому дописі запитувала про значення фразеологізму “гнути коперчаки”, однак ще окремо вирішила запитати про семантику слова "коперчаки", оскільки ні СУМ-11, ні СУМ-20 не подають таких статей.

0
2

koperczaki - з польської - це залицяння. Отже можу зробити припущення, що гнути коперчаки - це залицятися. Але я не є великий експерт із польської мови і такого виразу раніше не чув.

3
 • дякую, версія цікава!
  – Oksanka S.
  Sep 13 '18 at 14:30
 • 5
  Тут пишуть що зараз koperczaki означає залицяння, але у 18 сторіччі це означало робити різні жваві рухи - підскоки, перевертання тощо: sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/koperczaki;1869.html
  – Artemix
  Sep 13 '18 at 15:49
 • 1
  Додайте, будь ласка, джерела, щоб переклад був не просто вашею думкою, а був підкріплений чимось. Коли додасте - відповідайте мені - зніму мінус і поставлю плюс.
  – P. Vowk
  Sep 21 '18 at 14:38

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.