4

Почула від місцевих жителів Перемишлянщини (Львівська область) цікавий доволі фразеологізм “гнути коперчаки”.

Якщо ввести в контекст, матимемо приблизно так:

ото він гне коперчаки!

Зацікавилась. У СУМ-11 та СУМ-20 не подають таких статей.

То що ж означає цей фразеологізм?

P. S.: в мене виникло припущення, що це може означати "жартувати", однак підтвердження ніде немає.

2
 • 1
  Цікаво, як так сталося, що Ви чули вираз, але не знаєте значення (НМД, тому, хто чув, спитати в носія — легше, ніж іншим здогадатися). Але запитання валідне. Може, хтось щось знає й підкаже.
  – Sasha
  Sep 13, 2018 at 16:06
 • 1
  @Sasha, коли транскрибувала із диктофона (не власноруч зафіксований) запис, почула вираз, тому ні запитати не можу, ні знайти інформації.
  – Oksanka S.
  Sep 13, 2018 at 20:47

1 Answer 1

6

У словниках польської мови: stroić koperczaki [strojity koperčaki] = фліртувати

гнути (pol. giąć) не існує

koperczaki arch. «umizgi, zaloty» dziś tylko we fraz. Stroić, sadzić koperczaki, puszczać się, uderzać w koperczaki «umizgać się, zalecać się»

Але зі "Свекруха: комедія в 3 діях" (1919), с. 18:

Але я волїв би радше, панє мостердзею, до шановної мамунї копирчаки строїти. То вже і вік для мене відповіднїйший і стан поважнїйший, ну і мій цілий…

1
 • Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Дякуємо, що приєдналися до спільноти.
  – P. Vowk
  Sep 21, 2018 at 14:36

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.