0

В якомусь фільмі почула, що "replica" переклали як "муляж" (була ситуація з несправжнім пістолетом). Завжди думала, що перекладається як "копія" чи "репліка". Почала перевіряти в мережі.

На порталі http://slovnenya.com:

replica noun 1 відповідь, заперечення, копіювання, луна, репродукція. 2 відтворення, відтворювання, копія, репродукування, репродукція, розмноження. 3 копір, репродукція.

Гугл-перекладач видає результат "реплік".

Який варіант є правильним? Копія, репліка, реплік? Чи можна перекласти це слово як "муляж"?

1 Answer 1

2

Зазначу, що питання на цьому сайті мають стосуватися підбору/інтерпретації/аналізу українських слів. По Вашому запитанню неочевидно: чи Ви хочете вточнити значення англійського слова replica, чи Ви хочете вточнити значення українських слів копія/муляж/тощо. В першому випадку це запитання не для нашого сайту (ми не присвячені підбору/інтерпретації/аналізу англійських слів).

Майже ніколи не буває так, щоб слова з різних мов мали повністю індентичний набір значень і їхніх нюансів. Іншомовне слово W₁ може перекладатися і українським словом С₁, і українським словом С₂, і українським словом С₃ — залежно від контексту; при цьому якщо в якомусь контексті W₁ переклали як С₁, то це не означає ані того, що його завжди треба перекладати як С₁, ані того, що С₁ треба завжди перекладати назад як W₁ — в інших контекстах нашому слову С₁ краще може відповідати, наприклад, не іншомовне W₁, а іншомовне W₂ чи W₃.

Слова replica і муляж, на мою особисту думку, мають майже протилежні значення. Слово replica, на мою особисту думку, найчастіше робить акцент на точності копіювання певних рис оригінального об'єкта або й навіть усіх його рис (replica — «an exact reproduction»MW, «a copy exact in all details»MW, «an exact copy»C, W, «any close or exact copy or reproduction»RH, «an exact copy or model»O); в той час слово муляж, на мою особисту думку, зазвичай робить акцент, навпаки, на нездатності копії повністю виконувати функції оригінального об'єкта (СУМ-11 узагалі каже, що муляж — це завжди «зліпок із гіпсу, воску, парафіну тощо», хоча й відзначає повнорозмірність та зовнішню подобу). Хоча, звісно, в певних контекстах слова replica й муляж можна застовувати до тієї самої речі.

Як найкраще перекладати replica — залежить від конкретного контексту.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.